Allmänt om Roth golvvärme

1. Kan man ha Roth golvvärme och radiatorer i samma värmesystem?
Ja, men man behöver ha en Roth shunt som begränsar framledningstemperaturen till Roth golvvärmefördelaren. System upp till 100m2 rekommenderar vi Roth ShuntUnit, för större system upp till 300m2 används Roth fördelarshunt.

2. Jag vill ersätta en radiator med Roth golvvärme i t.ex. ett badrum.
Roth mini-shunt GVC kan ersätta en radiator med Roth golvvärme. Kan anv. på 1- eller 2-rörssytem. Max 2 lika långa slingor upp till 50m2.

3. Hur varmt vatten kan man köra fram till Roth golvvärmefördelaren?
Vid extrema förhållanden kan man behöva upp till 45 °C.

4. När skall man använda 16 mm resp. 20 mm rör?
Vanligtvis använder man 16 mm rör i bostadshus där man har olika golvbeklädnader och olika effektbehov i rummen. 20 mm rör används vanligtvis i större projekt som verkstäder, affärer och garage.

5. Vilken typ av frostskyddsmedel skall man använda i Roth Pex-rören?
Vid behov av tillsatser för frysskydd under byggtiden används glykol (etylen- eller propylen).
Denna ska spädas till en lösning på max. 50% glykol.

6. Vad är standard cc-mått på Roth golvvärmerören vid betongförläggning till en villa?
Med 10,5mm rör är det c/c 100mm, 16mm rör c/c 250mm och med 20mm rör är det c/c 300mm.

7. Hur mycket 10 mm Roth golvvärmerör går åt vid cc 100 mm och vad är rekommenderad rörlängd?
Ca 11 m/m², maximal rörlängd 60 m.

8. Hur mycket 16 mm Roth golvvärmerör går åt vid cc 250 mm och vad är rekommenderad rörlängd?
Ca 4,5 m/m², maximal rörlängd 90 m.

9. Hur mycket 20 mm Roth golvvärmerör går åt vid cc 300 mm och vad är rekommenderad rörlängd?
Ca 4 m/m², maximal rörlängd 120 m.

10. Flödesmätarna på Roth golvvärmefördelaren ger ifrån sig oljud. Vad kan jag göra?
Kontrollera att ventilerna på tillopp (flödesmätarna) är fullt öppna (motsols). Injusteringen ska göras på returen under reglermotorerna.

11. Det blir inte varmt på Roth golvvärmesystemet
Kontrollera att Roth golvvärmestyrning fungerar genom att rumstermostaten reagerar och reglermotor går upp.
Se även till att framledning och flöde är tillgodosett från t.ex. värmepanna eller liknande.

12. Hur många golvvärmeslingor får plats i respektive fördelarskåp?

  Roth GVC  Roth ShuntUnit  Roth fördelare  Roth fördelare med Roth shunt
Roth GV skåp 550  2  4  5  2
Roth GV skåp 800  -  8  10  7
Roth GV skåp 1150  -  8  15  12