Pressmeddelande

2018-01-08

Roth Nordic får ansvaret för Roth UK, och byter samtidigt namn till Roth North Europe
Beslutet om den nya Roth organisationen togs för mer än ett år sedan. Tiden fram till idag har används till grundliga analyser av marknaden i UK och planering av den framtida plattformen och organisationen. Nu är man klar för implementering av den nya strategin. 

Pressmeddelande