Första spadtaget till expansion av Roth North Europe

2018-05-08

Ännu en stor verksamhetsutbyggnad är nu på väg att bli verklighet i Frederikssund. Roth North Europe bygger ut de existerande faciliteterna med ytterligare 4.300 kvm till logistik, produktion och administration. 

Nyckelpersoner från Frederikssund Kommun och glada medarbetare deltog den 7 maj, när borgmästaren, John Schmidt Andersen och administrerande direktör, Morten Nyvang Voss från Roth North Europe A/S, tog det första spadtaget till ännu en betydande milstolpe för Roth North Europe.

Den nordiska verksamheten ingår i den internationellla koncernen Roth Industries i Tyskland, där man utvecklar, producerar och marknadsför innovativa och energieffektiva kvalitetsprodukter inom golvvärme och rörsystem till värme- och tappvattensystem. Från Frederikssund säljs och marknadsförs verksamhetens produkter i Danmark, Norge, Sverige, Finland och sedan 2017 också Storbritannien. Roth North Europe sysselsätter i dag 100 medarbetare i Nordeuropa.

”Vi har sedan 2001 – trots finanskrisen - upplevt en markant stigande årlig växt i Roth North Europe, som har betytt att vi efterhand vuxit ur de existerande faciliteterna”, berättar Morten Nyvang Voss, som utvecklar framgången: ”Vi har arbetat mycket målinriktat med vår strategi, där vi har fokus på att bli bäst på våra marknader inom golvvärme och rörsystem till tappvatten och värme. Kort sagt betyder det, när folk tänker golvvärme och tappvatten, ska de automatisk tänka Roth. En stor del av framgången förklaras av att vi har byggt ett starkt team med duktiga och kompetenta medarbetare, som både tar ansvar för sitt egna arbetsområden, men också stöttar sina kollegor. Vi har under en lång tid ansträngt lager- och produktionsfaciliteter, och nu har utrymmet blivit för litet”, säger Morten Nyvang Voss.

Étt spadtag blev till två
I sitt tal underströk Morten Nyvang Voss viktigheten av att ha ett gott samarbete med Frederikssunds Kommun. ”Vi har upplevt en riktigt positiv dialog med kommunen, och det starka samarbetet har både gett möjlighet till uppköp av grannfastigheten och utbyggnad av både lager, produktionsfaciliteter och administrationsbyggnad”, berättar han.

Borgmästare John Schidt Andersen framhävde också det goda samarbetet och tackade för att få möjlighet att vara med och fira den nya resan mot ytterligare växt för Roth North Europe. ”En markant verksamhetsutveckling som denna skapar tillväxt, utveckling och fler arbetsplatser i Frederikssund Kommun”, inleder John Schmidt Andersen. ”Vi prioriterar bättre ramvillkor för kommunens företag, så verksamheternas växtambitioner kan nås”, avslutar borgmästaren, innan han och Morten Nyvang Voss tar spaden och gräver det första gemensamma spadtaget.
Men ett spadtag är inte nog till en så stor utbyggnad. Borgmästare John Schmidt Andersen sätter sig bak styrspakarna i en grävmaskin och tar ett par rejäla bitar av gräsmattan, som fram till december kommer att vara en byggarbetsplats.

Goda fysiska ramar och infrastruktur, viktigt för kommunen, medarbetare och kunder
”Det är av högsta prioritet för Frederikssund Kommun att påverka, där det är nödvändigt, så infrastrukturen optimeras. Motorväg ända till Frederikssund, inloppsanslutning och stationen i Vinge är exempel på tilltag, som forsatt ska säkerställa kompetenta medarbetare i Frederikssund Kommun”, säger John Schmidt Andersen.

För Roth North Europe har både marknadsutvecklingen i Storbritannien, den generella tillväxten och ökat antal medarbetare betytt en stor press på de existerande fysiska ramarna. ”Vi har behov för större produktionsfaciliteter och mer lagerplats, så vi kan få produkterna snabbt och effektivt ut till kunderna i hela Norden och Storbritannien”, säger Morten Nyvang Voss. ”Dessutom är det viktigt för oss, att våra medarbetare tycker att Roth North Europe är ett bra ställe att vara på. Därför ska både det fysiska ramarna och de mjuka personalvärderingarna vara i topp, så vi fortsatt kan bevara den fina verksamhetskultur vi har, och se till att medarbetarna stannar kvar. Vi har idag en genomsnittlig anställningstid på 8 år. Det tyder på att våra medarbetare tycker om deras arbete och Roth North Europe som arbetsplats. Det är vi mycket stolta för”, avslutar Morten Nyvang Voss.

Byggnaderna förväntas stå färdiga i december 2018.

För ytterligare upplysningar kontakta: General Manager Jens Persson. Mail: jens.persson@roth-sverige.se, telefon +46 703 90 20 42.

 

Download