Roth fördelarskåp godkända för våtzon 1

I små badrum kan det vara svårt att placera fördelarskåp utan att hamna i våtzon 1. Om skåpet sitter inom en meter från plats för dusch eller bad, inom den så kallade våtzon 1, krävs det att skåpet är provat och godkänt för anslutning till väggens tätskikt.

Roth kan nu erbjuda fördelarskåp som klarar kraven och som är testade och godkända för montage i våtzon 1, där särskilda krav ställs på tätskikt och komponenter, bland annat i Säker Vatten branschregler 2016:1 3.2.1.

Skåpen levereras med en fabrikslimmad manschett enligt en väl beprövad metod som är testad hos SP/RISE för motsvarande 25 års verklig drift. Den limmade manschetten ansluts mot väggens tätskikt enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.

Sammanfogning av skåp och manschett sker med full kontroll på temperaturer, damm, tryck, densitet på lim samt övrigt som påverkar resultatet. Detta gör att Roth kan lämna 10-års garanti på limningen.

Manschetten är testad och godkänd med 16 olika folietätskiktssystem vilket motsvarar 80% av foliesystemen på svenska marknaden, se lista över de tätskiktssystem som är godkända för anslutning mot skåpet.

Skåp med limmad manschett har svenskt typgodkännande SC0817-18.