Roth MultiPex® rör i rör X-ISO med 11 Watt självreglerande värmekabel

När där finns risk för frost - som till exempel arbetsbodar eller tillfälliga byggnader – finns där oftast ett stort behov av extra frostsäkring till installationer för tappvatten- och värmerör. Roth MultiPex® rör i rör med självreglerande värmekabel är det självklara valet för frostsäkra installationer. MultiPex® röret kan även återanvändas till andra installationer.

Den självreglerande värmekabeln är limmad på Roth MultiPex® röret för att få maximal värmeöverföring och kommer färdigkopplad med stickpropp och ändavslut på slingan. På så sätt kan installatören koppla vatten eller värme och ansluta värmekabeln till 230V med stickproppen.

Om värmeslingan behöver kortas ska det utföras av en behörig elektriker, samma gäller vid installation av termostat med extern givare, om det önskas.

Om produkten ska användas till tappvatteninstallationer ska Roth termostat till Roth MultiPex® rör i rör X-ISO med värmekabel användas. En extern givare placeras i tomröret och termostaten säkerställer att kallvattenledningen inte värms över inställd temperatur (rekommenderat 6 grader).

MultiPex® röret levereras med 28 mm eller 34 mm skyddsrör och 20 mm cellgummiisolering.

 

Roth MultiPex® rör i rör X-ISO inkl. förmonterad, självreglerande värmekabel med 11 Watt/meter.

  • 15 mm/28 mm tomrör. 20 mm isolering. Rullar om 60 m. RSK-nr. 200 52 65
  • 22 mm/34 mm tomrör. 20 mm isolering. Rullar om 60 m. RSK-nr. 200 52 66

OBS! Går att beställa i önskad längd. Beställs i hela meter och max. längd 60m.

Tillbehör

  • Termostat till Roth MultiPex® rör i rör X-ISO med värmekabel RSK-nr. 205 47 28
  • Tillbehörsset till värmekabel RSK-nr. 205 47 29

Teknisk data


Effekt självreglerande värmekabel
11 (W/m) Max 60 m.
 Typ av kabel/rör  SeM11/MultiPex®
 Dimension kabel/rör  8,0 x 5,0/ 15 mm & 22 mm
 Minsta bockradie kabel/rör  34 mm/5 x dia.
 Primäranslutning kabel  230V
 Max. driftstemperatur kabel/rör  65°C/70°C -10 bar
 Minsta installationstemperatur kabel/rör  -30°C/-20°C
 Uppstartsström kabel
 10/16A

Din överblick
  • Roth MultiPex® rör i rör 15 mm/28 mm tomrör.
  • 20 mm isolering inkl. förmonterad, självreglerande värmekabel med 11 Watt/meter.
  • Rullar om 60 m. 
Ladda ner