Roth Softline – trådlös golvvärme och styrsystem för värmeelement

Roth Softline är lämpligt för individuell styrning och övervakning av rumstemperaturen i byggnader som använder Roths golvvärmelösningar. Reglersystemet gör det även möjligt att styra radiatorer med hjälp av trådlösa reglermotorer. Systemet kan användas för både värme och kyla.

Reglerystemet består av två Roth Softline kontrollenheter med åtta kanaler; master- och utbyggnadsenhet. Roth Softline kontrollenhet (master) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Softline kontrollenhet (utbyggnadsenhet) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Softline kontrollenhet (master) kan trådlöst anslutas till fyra Roth Softline utbyggnadsenhet, som gör det möjligt att ansluta 160 x 230V reglermotorer genom 40 kanaler som alla kan konfigureras och styras genom en enda kontrollpanel.

Friskare hem

– optimal temperaturkontroll

Flexibel lösning
– för golvvärmessystem och radiatorer
– uppvärmning och kyla

Mångsidig tillämpning

– lösningar för både stora och små byggnader
– renoveringsobjekt och nybyggnation

Fullständig översikt
– trådlös styrning, övervakning och larmhantering med Roth Softline appen

 

 

 

Systemet kan även styras via Roth Softline app om du väljer att utöka systemet med en Roth Softline WiFi internetmodul.
Genom att utöka systemet med Roth Softline ventilmodul och Roth Softline utegivare finns möjligheten att styra en blandningsventil enligt utomhustemperaturen. Kontrollenheten har även en utgångsspänning på 230V för pumpen, samt ett potentialfritt relä för att styra ytterligare en uppvärmnings- eller kylenhet.

Roth Softline Projekt golvvärmereglering används för individuell styrning och reglering av rumstemperaturen i byggnader med golvvärmeanläggningar där det finns behov för ett enkelt men välfungerande system.

Systemet består av en kontrollenhet med 8 kanaler trådlöst anslutna till rumstermostaterna i de enskilda utrymmena. Enheten har en kontrollpanel som bl.a. används vid registrering av termostater. Samtidigt ger den en bra översikt av de installerade termostaterna med tillhörande temperatur och signalstyrkan kan enkelt avläsas för varje termostat, vilket gör det enkelt att placera termostaten korrekt.