Roth Touchline® SL - Trådlöst reglersystem för golvvärme och radiatorer

Roth Touchline® SL är lämpligt för individuell styrning och övervakning av rumstemperaturen i byggnader som använder Roths golvvärmelösningar. Reglersystemet gör det även möjligt att styra radiatorer med hjälp av trådlösa reglermotorer. Systemet kan användas för både värme och kyla.

Reglerystemet består av två Roth Touchline® SL kontrollenheter med åtta kanaler; master- och utbyggnadsenhet.
Roth Touchline® SL kontrollenhet (master) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Touchline® SL kontrollenhet (utbyggnadsenhet) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Touchline® SL kontrollenhet (master) kan trådlöst anslutas till fyra Roth Touchline® SL utbyggnadsenheter, som gör det möjligt att ansluta 160 x 230V reglermotorer genom 40 kanaler som alla kan konfigureras och styras genom en enda kontrollpanel.

Systemet kan även styras via Roth Touchline® app om du väljer att utöka systemet med Roth Touchline® SL WiFi internetmodul.

Genom att utöka systemet med Roth Touchline® SL ventilmodul och Roth Touchline® SL utegivare finns möjligheten att styra en blandningsventil enligt utomhustemperaturen. Kontrollenheten har även en utgångsspänning på 230V för pumpen, samt ett potentialfritt relä för att styra ytterligare en uppvärmnings- eller kylenhet.

                                             
Roth Touchline® SL Standard rumstermostat, vit
Trådlös. Med display. Temperatur ställs enkelt in med touchknappar.

HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
RSK nr. 298 91 12
Roth Touchline® SL Standard rumstermostat, svart
Trådlös. Med display.
Temperatur ställs enkelt in med touchknappar.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
RSK nr. 298 91 13

Roth Touchline® SL Plus rumstermostat
Trådlös, stor display.
Temperatur ställs enkelt in med touchknappar.
HxLxB: 84 x 84 x 24 mm.
RSK nr. 298 91 14


                                 
Roth Touchline® SL kontrollenhet, master
8 kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4st 230V
reglermotorer per kanal, 32 st totalt.
RSK nr. 298 91 10
Roth Touchline® SL, utbyggnadsenhet
8 kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4st
230V reglermotorer per kanal, 32 st totalt.
RSK nr. 298 91 11


                                                             
                                                                     
Roth Touchline® SL WiFi-modul
Trådlös styrning och övervakning via internet.
Upp till 30m räckvidd inomhus.
RSK nr. 298 91 18
Roth Touchline® SL repeater
Förstärker signal mellan termostat
och kontrollenhet. (Trådlös)
RSK nr. 298 90 15


                            
                                    
              
Roth Touchline® reglermotor
230V, NC, 1W


RSK nr. 243 37 47
Roth Touchline® SL golvgivare
Används tillsammans med
Roth Touchline® SL termostat.
Ledningslängd 2,5 meter.
RSK nr. 298 91 09
Roth Touchline® SL för. kabel för antenn
Förstärker signal mellan termostat
och kontrollenhet (Trådbunden)

RSK nr. 298 90 14

                               
                                
            
Roth Touchline® SL ventilmodul
Smidig styrning av tre- eller fyrvägsventil, kombineras med utegivare som möjliggör styrning av systemet efter
utomhustemperatur.

Roth Touchline® SL fönsterkontakt
Stänger av värmen i rummet när fönster eller dörr öppnas för att minimera eventuell värmeförlust. Trådlös kommunikation.Roth Touchline® SL reglermotor för radiatorer
För styrning av temperatur i rum med radi-atorer. Anslutning till ventil med M30 x 1,5 mm-gänga. Adaptrar för andra typer av ventiler är tillgängliga (RAN- och RTDN-adaptrar). Tyst drift.

KOMMER SNART

                               
                                 
                                          
Roth Touchline® SL utegivare
Trådlös utomhustemperatursgivare, anslutning med ventilmodul.


HxLxB: 80 x 50 x 20 mm.


Roth Touchline® SL rumsgivare Mini
Vit sensor utan knappar och display. Enkel temperaturstyrning via app
eller kontrollenhet.

HxLxB: 37 x 37 x 16 mm.

RSK-Nr: 298 91 16
Roth Touchline® SL rumsgivare
Vit sensor utan knappar och
display. Enkel temperaturstyrning via Roth Touchline® App eller kontrollenhet.

HxLxB: 80 x 80 x 17 mm.

RSK-Nr: 298 91 15

 

Roth Touchline® app
> Total kontroll av reglersystem för radiatorer
> Övervakning av pumpstatus
> Enkel växling mellan driftlägen
> Enkel tidsprogrammering
> Styrning och övervakning av givare och fönsterkontakter
> Översikt med statistik som gör det möjligt att övervaka t.ex. temperaturförändringar och driftstörningar.

Roth Touchline® app användarmanual här.