Roth Softline - Trådlöst reglersystem för golvvärme och radiatorer

Roth Softline är lämpligt för individuell styrning och övervakning av rumstemperaturen i byggnader som använder Roths golvvärmelösningar. Reglersystemet gör det även möjligt att styra radiatorer med hjälp av trådlösa reglermotorer. Systemet kan användas för både värme och kyla.

Reglerystemet består av två Roth Softline kontrollenheter med åtta kanaler; master- och utbyggnadsenhet.
Roth Softline kontrollenhet (master) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Softline kontrollenhet (utbyggnadsenhet) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Softline kontrollenhet (master) kan trådlöst anslutas till fyra Roth Softline utbyggnadsenheter, som gör det möjligt att ansluta 160 x 230V reglermotorer genom 40 kanaler som alla kan konfigureras och styras genom en enda kontrollpanel.

Systemet kan även styras via Roth Softline app om du väljer att utöka systemet med Roth Softline WiFi internetmodul.
Genom att utöka systemet med Roth Softline ventilmodul och Roth Softline utegivare finns möjligheten att styra en blandningsventil enligt utomhustemperaturen. Kontrollenheten har även en utgångsspänning på 230V för pumpen, samt ett potentialfritt relä för att styra ytterligare en uppvärmnings- eller kylenhet.

                                             
Roth Softline Standard rumstermostat, vit
Trådlös. Med display. Temperatur ställs enkelt in med touchknappar.

HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
RSK nr. 298 91 12
Soth Softline Standard rumstermostat, svart
Trådlös. Med display.
Temperatur ställs enkelt in med touchknappar.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
RSK nr. 298 91 13

Roth Softline Plus rumstermostat
Trådlös, stor display.
Temperatur ställs enkelt in med touchknappar.
HxLxB: 84 x 84 x 24 mm.

KOMMER SNART


                                 
Roth Softline kontrollenhet, master
8 kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4st 230V
reglermotorer per kanal, 32 st totalt.
RSK nr. 298 91 10
Roth Softline, utbyggnadsenhet
8 kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4st
230V reglermotorer per kanal, 32 st totalt.
RSK nr. 298 91 11


                                                             
                                                                     
Roth Softline WiFi-modul
Trådlös styrning och övervakning via internet.
Upp till 30m räckvidd inomhus.
RSK nr. 298 91 18
Roth Softline repeater
Förstärker signal mellan termostat
och kontrollenhet. (Trådlös)
RSK nr. 298 90 15


                            
                                    
              
Roth reglermotor
230V, NC, 1W


RSK nr. 243 37 47
Roth Softline golvgivare
Används tillsammans med
Roth Softline termostat.
Ledningslängd 2,5 meter.
RSK nr. 298 91 09
Roth Softline för. kabel för antenn
Förstärker signal mellan termostat
och kontrollenhet (Trådbunden)

RSK nr. 298 90 14

                               
                                
            
Roth Softline ventilmodul
Smidig styrning av tre- eller fyrvägsventil, kombineras med utegivare som möjliggör styrning av systemet efter
utomhustemperatur.

KOMMER SNART
Roth Softline fönsterkontakt
Stänger av värmen i rummet när fönster eller dörr öppnas för att minimera eventuell värmeförlust. Trådlös kommunikation.


KOMMER SNART
Roth Softline reglermotor för radiatorer
För styrning av temperatur i rum med radi-atorer. Anslutning till ventil med M30 x 1,5 mm-gänga. Adaptrar för andra typer av ventiler är tillgängliga (RAN- och RTDN-adaptrar). Tyst drift.

KOMMER SNART

                               
                                 
                                          
Roth Softline utegivare
Trådlös utomhustemperatursgivare, anslutning med ventilmodul.


HxLxB: 80 x 50 x 20 mm.

KOMMER SNART
Roth Softline rumsgivare Mini
Vit sensor utan knappar och display. Enkel temperaturstyrning via app
eller kontrollenhet.

HxLxB: 37 x 37 x 16 mm.

RSK-Nr: 298 91 16
Roth Softline rumsgivare
Vit sensor utan knappar och
display. Enkel temperaturstyrning via Roth Softline App eller kontrollenhet.

HxLxB: 80 x 80 x 17 mm.


 

Roth Softline app
> Total kontroll av reglersystem för radiatorer
> Övervakning av pumpstatus
> Enkel växling mellan driftlägen
> Enkel tidsprogrammering
> Styrning och övervakning av givare och fönsterkontakter
> Översikt med statistik som gör det möjligt att övervaka t.ex. temperaturförändringar och driftstörningar.

 Roth Softline app användarmanual här.