Från ett litet hantverksföretag till en marknadsledande internationell koncern

Roth North Europe: 25-årsjubileum - Roth Industries: 75-års jubileum
År 2022 firar vi ett dubbelt jubileum: Roth North Europe har funnits på marknaden i 25 år och vårt tyska moderbolag firar 75-årsjubileum.

Roth resan startade 1947 i en liten verkstad med bland annat en produktion av tvättspisar, där Heinrich Roth var partner och VD. Från 1963 tog Henrich Roth och hans son Manfred över alla aktier i bolaget, och utvecklingen till ett internationellt företag tog fart på allvar.

 

 

Tysk grundlighet och kvalitet genom generationer
Produktutveckling och ökad internationalisering har alltid varit nyckeln till en sund tillväxt i företaget, där begrepp som tradition och innovation utgör grunden för den framgång som Group har blivit idag.

Idag har kunder runt om i världen tillgång till Roths produkter. Vi investerar mycket resurser för att säkerställa att vi alltid har de bästa produkterna som uppfyller marknadens höga krav och standarder. Systemen tillverkas främst i Tyskland och garanterar tysk noggrannhet och kvalitet.

Roth Industries ägs fortfarande av familjen Roth. Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger och Dr. Anne-Kathrin Roth innehar alla nyckelpositioner i Roth Industries och sitter i styrelsen tillsammans med sin far Manfred Roth.

Roth North Europe A / S är ett dotterbolag till Roth Industries GmbH, och med nationella försäljningsorganisationer och försäljning via VVS-grossister är våra produkter lättillgängliga i hela Norden, Baltikum och Storbritannien. På vårt nordeuropeiska huvudkontor och servicecenter i Frederikssund i Danmark hanteras alla gemensamma supportfunktioner, logistik och produktutveckling för våra marknader.