Roth Touchline® PL - trådlös golvvärmereglering

Roth Touchline® PL reglersystem är det senaste tillskottet i våra konkurrenskaftiga lösningar till större projekt. Systemet används för individuell styrning och reglering av rumstemperaturen i byggnader med golvvärmeanläggningar där det finns behov för ett enkelt men välfungerande system.

Roth Touchline® PL finns i två varianter:
Vår största lösning innehåller kontrollenehet med 8 kanaler, trådlösa rumsteromstater, golvgivare med repeater som tillbehör. Den mindre lösningen är en kontrollenhet med 2 kanaler med de mest grundläggande funktionerna och trådlösa rumstermostater.

Roth Touchline® PL kontrollenhet 8 kanaler:
• Reglering av rumstemperatur i upp till 8 rum.
• Direktmontering på vägg eller DIN-skena
• Enkel parning av termostat med hjälp av läsvänlig display på 5 språk (danska, engelsk, norska, svenska och finska)
• God överblick av installerade termostater av önskad temperatur och aktuell temperatur
• Enkel avläsning av signalstyrka för varje termostat
• Enkel avläsning av batterinivå
• Synligt larm vid förlorad anslutning till rumstermostaterna

Roth Touchline® PL kontrollenhet 2 kanaler
• Reglering av rumstemperatur upp till 2 rum
• Enkel parning till termostat
• Smidig anslutning till pump genom 230v uttag.
• Automatisk motionering av reglermotor och ventiler säkrar en lång hållbarhet.
• Möjlighet till avläsning av batterinivå
• Upp till 30 m räckvidd inomhs
• Kompatibel med Roth Touchline® PL og Roth Touchline® SL Standard rumstermostat (vit och svart)

Roth Touchline® PL termostater finns i 2 varianter:

Roth Touchline® PL rumstermostat
- med liten display och touchknappar för enkel temperaturinställning
• Design som är smidig och lätt att rengöra
• Möjlighet till tillfällig åsidosättning av den angivna komforttemperaturen under ett visst antal timmar, varefter temperaturen återgår till föregående inställning (Roth Touchline® PL-styrenhet 8 kanaler)
• Möjlighet att låsa knapparna för att undvika oavsiktlig drift
• Alternativ för avläsning av batterinivå

Roth Touchline® PL golvgivare (Roth Touchline® PL kontrolenhed 8 kanaler)
- övervakning min./max. golvtemperatur
• Vit golvsensor som är lätt att rengöra, utan knappar och display - ställs in genom styrenhetens kontrollpanel
• Används som skydd mot övertemperatur på trägolv eller för att säkerställa en bekväm golvtemperatur, t.ex. i badrummet
• ska användas i kombination med Touchline® PL-rumstermostat

Tillbehör (Roth Touchline® PL kontrollenhet 8 kanaler)
Om den trådlösa kommunikationen utmanas på grund av överföringsförhållande är det möjligt att installera en extern antenn.
Om det är för långa avstånd mellan styrenheten och termostaterna kan en repeater monteras för att förbättra signalens överföring.