Roth Sverige AB förbättrar servicen ytterligare med utökade öppettider!

2018-11-02

Vi ser en ökad efterfrågan på ritningar och offerter men även på teknisk support. Tillgänglighet och support till våra kunder är väldigt viktigt och vi kommer därför att utöka våra öppettider för att tillgodose detta behov. 

Från och med 5 november är det 07.00 – 16.30 som gäller.

Ni når oss på följande ställen:

Växel: 040–53 40 90
Mail: service@roth-sverige.se

Välkomna!

För ytterligare upplysningar kontakta: General Manager Jens Persson. Mail: jens.persson@roth-sverige.se, telefon +46 703 90 20 42.

 

Download