Nu får Roth Sverige AB tillgång till ännu större lager

2019-02-01

I skinande majsol förra året tog Roth North Europe första spadtaget till utbyggnaden av de existerande byggnaderna i Frederikssund, Danmark. Vid årsskiftet är bl. a. lagerfaciliteterna utbyggda med ytterligare 4.200 m2 – och det betyder också större leveranssäkerhet i Sverige. 

En markant stigande årlig tillväxt inte bara i Roth Sverige, men också på de övriga nordeuropeiska marknaderna, har satt press på de exsisterande lagerfaciliteterna hos Roth i Frederikssund, Danmark. ”Hög leveranssäkerhet har alltid varit en stark konkurrenceparameter hos oss”, berättar General Manager, Jens Persson, Roth Sverige. ”De nuvarende lagerfaciliteter byggdes 2008, och det ökade kravet för att kunna leverera konstant växande volymer har inneburit ett behov för fler lagerplatser och bättre lastmöjligheter för att säkerställa, att Roth upprätthåller snabba och effektiva leveranser till våra kunder på alla nordeuropeiska marknader – även i framtiden”.

Roth North Europe A/S, som sysselsätter ca. 100 medarbetare, är en del av den internationella koncernen Roth Industries i Tyskland, där utvecklar, producerar och marknadsförs innovativa och energieffektiva kvalitetsprodukter inom golvvärme och rörsystem till värme och tappvatten. Från Frederikssund i Danmark distribueras verksamhetens produkter i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Baltikum och sedan 2017 också i Storbritannien.

”Vi har i dag fått ytterligare 4.200 m2. För våra kunder betyder det, att vi bevarar den höga leveranssäkerheten trots en ökad tillväxt, just för att vi nu kan lagerföra flera varunummer och större volymer, än vi har gjort tidigare. Bland annat flyttas ett stort lager med rör från våra fabriker i Tyskland permanent till Frederikssund i Danmark”, berättar Jens. ”Detta kommer också få stor betydelse för våra svenska kunder, då tillgängligheten ökar för våra kunder i Sverige”.

Den stora utbyggnaden betyder också, att lastning/lossningsförhållanderna blir avsevärt förbättrade för både leverantörer och kunder. Antalet portar är fördubblat, vilket reducerar väntetiden rejält. Det är byggt ett välkomstcenter med tillgång till både kaffe och toaletter, då det är minst lika viktigt att både leverantörer och kunder känner sig välkomna och blir väl mottagna hos Roth.

”Det råder inget tvivel om, att både våra kunder, leverantörer och medarbetare kommer märka en stor skillnad, både i lagerkapacitet och effektivitet. Nu kan vi på detta sätt tillmötesgå de stadigt större volymerna och kraven om snabba leveranser, som våra svenska kunder efterfrågar” avslutar Jens.

Utöver utbyggnaden av lagerfaciliteterna har Roth Noth Europe också byggt ut administrationsytorna och området för pre-fabrikation. I de kommande månaderna kommer det etableras helt nya mötesfaciliteter, showroom och utbildningscenter.

För ytterligare upplysningar kontakta: General Manager Jens Persson. Mail: jens.persson@roth-sverige.se, telefon +46 703 90 20 42.

 

Download