Roth kommentar till Länsförsäkringars test av fördelarskåp

2019-06-25

Länsförsäkringars pressrelease och RISE rapport om vattentäta fördelarskåp har skapat stor uppmärksamhet och osäkerhet i branschen. Roth Quickskåp 400 var en del av testet – och bestod testet utan anmärkningar för täthet. 

Det har inte gått obemärkt förbi att Länsförsikringar via RISE har gjort ett test av fördelarskåp, och konstaterat att det finns problem med fördelarskåp som inte är täta i botten trots korrekt montage.

Försäkringsbolagen ser en ökning av vattenskador som är kopplade till otäta fördelarskåp. Otätheterna kan bero på att fördelarskåpens rörgenomföringar inte håller tätt under normala förhållanden, montagefel, rörgenomföringar som saknas eller är trasiga, rör som kommer snett in i skåpen etc. På bakgrund av detta har Länsförsäkringars forskningsfond gett RISE i uppdrag att testa skåp från de största producenterna – däribland Roth Quickskåp 400, som inte uppvisade några läckage.

’Vi förstår problemen som försäkringsbolagen ser, en läcka från ett fördelarskåp blir lätt en dyr historia då de angränsande rummen ofta är badrum och tvättstugor som är dyra att återställa. Fördelarskåp är en utmärkt lösning men som med mycket annat faller hela konceptet om produkten eller montaget inte håller måttet. Vi är såklart glada för att Roth Quickskåp 400 inte visade några läckage i testet, men branschen har även utmaningar i att se till att plats och tid finns för att göra skåpsmontaget riktigt.’ säger Joakim Rydholm, produktchef hos Roth Sverige AB.

Kvalitetssäkring och godkännande av Roth produkter
Roth produkter produceras primärt på egna fabriker i Tyskland och kännetecknas av tysk kvalitet och grundlighet. Roth produkter är certifierade enl. ISO 9001, och produktionen är miljöcertifierad efter 14001. Internationella test, kontroller och registrering säkerställer alltid den bästa kvaliteten.

’Våra produkter är testade och godkända efter de strängaste krav och regler som gäller på alla våra marknader. Det gör att vårt sortiment håller en hög standard, som exempel har Norge de hårdaste kraven i Norden kring vattenskadesäkra installationer, Danmark har stränga krav till dricksvattenkvalitet och Finland har smak- och lukttester. Våra produkter lever upp till samtliga krav och sammantaget gör det att de system som vi säljer i Roth North Europe håller en väldigt hög kvalitet’, avslutar Joakim Rydholm.

Se RISE undersökningsrapport ” Undersökning av läckage hos fördelarskåp” här: https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/forebygg-skada/undersokning-av-lackage-hos-fordelarskap-rapport-15659-3.pdf

För ytterligare upplysningar kontakta: Produktchef Joakim Rydholm. Mail: joakim.rydholm@roth-sverige.se, telefon +46 706 97 11 00.

 

Pressmeddelande RISE test fördelarskåp