Projektanpassade lösningar för era behov

Om ni använder Roth prefabricerade skåp i era projekt kommer ni att ha en hög enhetlig kvalitet som uppfyller alla krav inkl. DS 452 standardkrav för isolering, där den svenska standarden SS-EN12828:2012 ingår. Alla skåpen levereras installationsklara, vilket gör det möjligt att spara både tid och pengar eftersom de prefabricerade skåpen säkerhetsställer ett snabbt och effektivt arbete ute på byggarbetsplats.

Roth har flera års erfarenhet i tillverkning av prefabricerade skåp, som vi producerar helt efter våra kunders behov. Erfarenheten visar att praktiskt taget allt kan prefabriceras; det är bara fantasin som sätter gränser.
Kontakta Roth Sverige för en dialog om vilka möjligheter som finns.

Fördelar med prefabricerade skåp

  • Prefablösningar för alla typer av installationer, för alla som vill spara tid i installationen och säkerställa en effektiv installationsprocess utan merkostnader.
  • Prefab-skåp eliminerar problem med platsbrist då man i ett tidigt skede vet vilka skåp som krävs för att få plats med installationerna.
  • Skåp och rörsystem från Roth är utvecklade och testade tillsammans, för att säkerställa kompabilitet i alla led, vilket ger kompletta lösningar som är 100% testade och godkända.
  • Prefab-skåp minimerar risken för problem och förseningar i ett känsligt läge i byggprocessen.
  • Jämfört med platsbyggda schakt ger installation i skåp ett effektivare montage med färre moment och med ett bättre resultat.

Ett urval av varianter
Här visar vi ett litet urval av de skåp vi säljer mest av. Men tänk på att vi kan producera skåp som exakt passar era behov. Ni kan när som helst anpassa de visade typerna vad gäller tex. antalet golvvärmekretsar, antal stick på varmt och kallt tappvatten, ändra skåp mm.

 Roth 330-skåp med 4 anslutningar för kallvatten.

Matarledning: Roth Alu-laser 32mm som matas till vänster i skåpet för att sedan fortsätta till nästa våning. Används i flerbostadshus där krav på separerat varm och kallvatten förekommer. 

 
 


Roth 330-skåp med 4 anslutningar för varmvatten med mätning.

Matarledning: Roth Alu-laser 32mm som matas till höger i skåpet för att sedan fortsätta till nästa våning. Används i flerbostadshus där krav på separerat varm och kallvatten förekommer.Roth Fördelarskåp GV med ShuntUnit.

Här för 4 slingor, går att koppla ihop med vår golvvärmestyrning Touchline. Roth ShuntUnit
kan anslutas till alla våra golvvärmesystem.
 

 

Hur man beställer ett prefabskåp skräddarsytt efter dina behov
Om ni vill bygga med prefab är det första steget att kontakta Roth-säljaren som är verksam i ditt område. Hitta din säljare här.
Tillsammans med vår säljare definierar ni specifikationerna för önskad prefabricering, som sedan tas i produktion och levereras till er inom den överenskomna tiden.

Om ni har några frågor är ni välkommen att kontakta Roth Sverige per telefon eller e-post: 

E-post: service@roth-sverige.se
Telefon: +46 40 53 40 90