Alu-LaserPlus

Roth Alu-LaserPlus® rörsystem...en enkel installationsteknik för vatten-, kyl- och värmeinstallationer

Roth Alu–LaserPlus® är en milstolpe för installationsteknologin inom VVS–branschen. På grund av ökad efterfrågan på moderna och flexibla anläggningar har Roth utvecklat detta nya system som bygger på de bästa och modernaste material och kopplingssystem.
Grundstommen i systemet är ett Roth Alu–LaserPlus® rör, ett 5–skiktsrör som utnyttjar de bästa egenskaperna hos Pe–XC röret och metallröret. Systemets kopplingar är av den välkända presstekniken som underlättar installationen och ger samtidigt det säkraste resultatet. Roth Alu–LaserPlus® systemet består av ett antal komponenter som förenklar och förbättrar rörinstallationen, och Roth Alu–LaserPlus® röret är en produkt av hög kvalitet speciellt framtagen för uppvärmning, kylning och varmvatten.
Det som gör Roth Alu–LaserPlus® röret så unikt är den lasersvetsade aluminiummanteln som ger bästa tolerans och homogenitet. Röret är uppbyggt av två skikt PE–RT rör med ett aluminiumskikt mellan. PE–RT rörets flexibilitet gör Roth Alu–LaserPlus® röret till marknadens mest flexibla rör att arbeta med. Produktionen, som är ISO 9001 kvalitetssäkrad, övervakas av flera instanser.