Försäljning

 

 
Teamledare försäljning
Region Väst/Syd

Martin Hansson, KAM
Direkt +46 707 51 41 21
E-mail: martin.hansson@roth-sverige.se
 
Region Stockholm/Mälardalen
Vakant
 
Region Väst
Markus Hellberg
Direkt +46 705 59 90 60
E-mail: markus.hellberg@roth-sverige.se
 
Region Mitt
Vakant
 
Region Syd
Markus Svensson
Direkt +46 722 07 41 80
E-mail: markus.svensson@roth-sverige.se