Förläggning

1. Hur mycket behöver jag gjuta över Roth golvvärmerören vid betongförläggning?
Minst 10 mm ovan rören med 10,5 rör och 30 mm ovan med 16 och 20 mm rör för att få en jämn värmefördelning, kolla alltid upp minsta spackeltjocklek ur hållfasthetssynpunkt med flytspackelleverantör eller konstruktör.

2. Hur mycket ska man isolera vid ingjutning av Roth golvvärme?
Roth rekommenderar 250 mm cellplast vid nybyggnation.

3. Hur får man ner uppstickande rör i vändningar i Roth Compact© systemet när man ska lägga klinkers med Roth Flex Fix?
Vattenfyll systemet för att få full sträckning på rören.

4. Jag vill lägga Roth Compact© systemet i våtutrymme. Är det något speciellt att tänka på?
Roth Clima Comfort är generellt bättre lämpat för just våtutrymme.

Monteringsanvisning för alla system.

5. När skall man använda sig av Roth Alu-LaserPlus® rör för golvvärme?
Vid förläggning i träbjälklag.

6. Hur tjocka trägolv kan man lägga på en Roth golvvärmeinstallation?
Max. 27 mm trägolv.

7. Jag har bytt från oljepanna till värmepump. Jag har golvvärme på bottenplan och radiatorer på andra våningen. Det har blivit ett mycket högt och bankande ljud i staccato varje gång som värmepumpen slår till och skickar ut värme i rören. Vad gör jag?
Om man har installerat en värmepump som inte är shuntad, bör man installera en utjämningstank. Av erfarenhet brukar det hjälpa.