Roth glespanel

Roth glespanel

Roth värmefördelningsplåtar för glespanel är speciellt framtaget så att golvvärmeanläggningen inte påverkar bygghöjden på golvkonstruktion i förhållande till normal golvkonstruktion.

Roth värmefördelningsplåtar för glespanel levereras för 16mm eller 20 mm golvvärmerör. Värmefördelningsplåtarna monteras i glespanel som är förlagd tvärs bjälkarna. Öppningen mellan brädorna ska vara 19mm för 16-rör och 23mm för 20-rör och c/c avstånd på rören 200mm alternativt 300mm. Plåtarna har ett längstgående spår där Roth X-PERT/Alu-LaserPlus© rör förläggs.

Spåren är utformade att fungera som ”rörhållare”, då rören pressas ned i spåren blir de låsta i plåten.

Din överblick
  • Minst 28x95/28x120 mm bräda läggs på bjälklaget
  • Spaltöppning 17-20 mm
  • c/c avstånd 200/300 mm
  • Roth värmefördelningsplattor
  • Enkel montering
Teknisk data och installation
Här finner du teknisk data och installation till:

Träbjälklag med Roth värmefördelningsplåtar i glespanel

Ladda ner