Roth glespanel

Roth glespanel

Roth värmefördelningsplåtar för glespanel är speciellt framtaget så att Roth golvvärmeanläggningen inte påverkar bygghöjden på golvkonstruktion i förhållande till en normal golvkonstruktion. Roth värmefördelningsplåtarna för glespanel levereras för 16 ell 20 mm golvvärmerör. Roth värmefördelningsplåtarna monteras i glespanel som är förlagd tvärs bjälkarna. Öppningen mellan brädorna ska vara 19 mm för 16-rör och 23 mm för 20-rör och c/c avstånd på rören 200 mm alternativt 300 mm. Roth plåtarna har ett längstgående spår där Roth X-PERT/Alu-LaserPlus© rören förläggs. Spåren är utformade så att när rören pressas ned i spåren blir de låsta i plåten, fungerar som en ”rörhållare".

Din överblick
  • Minst 28x95/28x120 mm bräda läggs på bjälklaget
  • Spaltöppning 17-20 mm
  • c/c avstånd 200/300 mm
  • Roth värmefördelningsplattor
  • Enkel montering
Teknisk data och installation
Här finner du teknisk data och installation till:

Träbjälklag med Roth värmefördelningsplåtar i glespanel

Ladda ner