Roth golvvärmefördelare

Roth golvvärmefördelare Roth golvvärmefördelare, med eller utan flödesmätare
Roth golvvärmefördelare, med eller utan flödesmätare levereras färdigt sammansatt för 2 till 12 slingor med handreglage förberedda för montering av reglermotorer. De två fördelarrören, för tillopp och retur är monterade från fabrik på upphängningskonsol för skåp/vägg. Roth golvvärmefördelare fördelar och reglerar värmeflödet ut till varje enskild golvvärmeslinga i anläggningen.

Roth golvvärmefördelare består av en kraftig korrosionsbeständig mässingsprofil med 27 mm sidoförskjutning mellan sticken till tillopp- respektive returledning. Fördelaren är försedd med G25 (1’’) utvändig gänga i båda ändar vilket möjliggör anslutning av matarledning från valfri ände. På varje slingas returledning sitter färdigmonterade regler/avstängningsventiler förberedda för reglermotor för styrning via rumsgivare. Inbördes c/c-avstånd mellan sticken är 54 mm.
Flera golvvärmefördelare kan sammankopplas då behovet är mer än 12 slingor.

Din överblick
  • Levereras med 2-12 slingor
  • Förberett för montering av Roth reglermotorer
  • Innehåller alla nödvändiga ventiler till slingorna
  • Upphängningskonsol för montering medföljer
  • Flödesmätaren har en skala mellan 0-4,0 l/min
  • Inbördes c/c avstånd mellan sticken är 54 mm
  • Kan kombineras till fler än 12 slingor vid behov
Teknisk data och installation
Ladda ner