Roth golvvärmerör

Roth X-PERT S5®
Är ett 5 skikts rör med inbyggd diffusionsspärr. Kärnan i röret är PE(polyeten). Genom att tillföra additiver erhålles ett rör som klarar högre temperatur, RT (Raised Temperature), X står för den materialförädling som Roth utvecklat. S5 står för 5 skikt; innerrör, lim, diffusionspärr, lim, skyddande PE. Alla 5 skikten extruderas samtidigt vilket innebär att Roth X-PERT S5® blir ett homogent, flexibelt och stryktåligt golvvärmerör.

Roth PERT S3
Är ett 3-skiktsrör, som betyder att syrediffusionsspärren ligger utvändigt på röret och är därför endast lämpligt för ingjutning. Produktionen sker i Roths egna fabriker i Tyskland och är kvalitetsäkrad enligt ISO 9001.

Roth Alu-LaserPlus®
Roth Alu-LaserPlus® rörsystem är ett universalrör för installationer av värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Röret är uppbyggt av två lager PERT-rör med ett lager av aluminium emellan. Rören sammanfogas med Roth PressCheck® presskopplingar i avzinkningshärdig mässing eller i PPSU.


Din överblick

Roth X-PERT S5® är ett flexibelt 5-skikts golvvärmerör med inbyggd diffusionsspärr
Max. drifttemperatur: 70°C
Max. kortvarig driftstemperatur: 100°C
Max. driftstryck: 6 Bar

Roth PERT S3
Max. drifttemperatur: 70°C
Max. kortvarig driftstemperatur: 95°C
Max. driftstryck: 6 bar

Roth Alu-LaserPlus® rör kan med fördel användas i golvvärmesystem där rören förläggs i skivor,
eller i andra system där man har nytta av Roth Alu-LaserPlus® rörets formstabilitet

Max. drifttemperatur: 70°C
Max. kortvarig drifttemperatur: 95°C
Max. driftstryck: 10 Bar

Teknisk data och installation
Här finner du teknisk data och installation till:

Roth X-PERT S5®rör

Roth PERT S3

Roth Alu-LaserPlus®rör

Ladda ner