Hållbarhet

I harmoni med naturen
Aktivt skydd av miljön är en integrerad del av våra affärsprinciper. Det är viktigt för oss att bevara resurser inom utveckling, tillverkning och användning av våra produkter.

Vi är ansvariga för den plats där vi bor och det gör att vi måste se till att vi skyddar miljön, utöver de lagstadgade kraven. Genom detta bidrar vi till att minska CO2-utsläppen betydligt. Genom vårt eget miljöprogram och inrättandet av ett miljöledningssystem enligt EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), har vi åtagit oss att kontinuerligt förbättra det vi gör för miljön.

Våra produktkoncept är utformade för att skydda miljön genom att använda icke-förorenande material, i synnerhet i vår plastindustri. Vi använder noggrant utvalda material och vår systemteknik garanterar hållbarheten hos våra produktlinjer. Produkternas hållbarhet är bevisad under decennier av användning.
Vi förbättrar ständigt våra tillverkningsprocesser, så att de kräver mindre energi. Det är dock lika effektivt om inte mer. Genom att ersätta traditionella material med plast, vilket är vårt primära basmaterial.

För att utvecklas har vi fokuserat på användningen av återvinningsbara material vid tillverkningen av våra produktsystem. Roth Industries har fått flera utmärkelser för sitt engagemang för att skydda våra resurser och miljö.

Roth i Tyskland har öppnat en ny 5000 m2 logistikcenter och skonar miljön 392,000 kg CO2 per år. Energin för kraft och värme kommer från förnyelsebara källor som sol, jord och luft. Dessutom används spillvärme och vatten återanvänds.