Roth multigennemføring

Roth multigenomförning

Roth multigenomföring säkerställer en god och stabil fixering av 15 mm Roth MultiPex® Rör-i-rör (25 mm skyddsrör) genom vägg eller golv. Roth multigenomföring är försedd med skruvhål som möjliggör fastsättning i alla riktningar, med ett inbyggnadsdjup på endast 70 mm. Det finns ett brett program av Roth monteringsskenor och Roth monteringsplattor till Roth multigenomföring, som gör monteringen i t ex träkonstruktioner både enkel och snabb. Roth monteringsskenor kan fås med hålavstånd c/c 40 eller 50 mm. Roth monteringsplatta ger möjlighet för c/c 40, 50, 60, 100, 110 och 150 mm.
Din överblick
  • För fixering av 15 mm rör-i-rör genom vägg eller golv
  • Kan användas i 70 mm vägg
  • Enkel montering
  • Flexibel lösning av infästning
  • Väggbeslag till armatur
  • Godkänd i enlighet med Nordtest NT VVS 129

Teknisk data och installation

Här finner du teknisk data och installation till:

Roth Multigenomföring

Ladda ner