Roth MultiPex®

Roth MultiPex® rörsystem – godkänt för värme-, kyl- och sanitetsanläggningar

Roth MultiPex®

Elektronstråleförnätat polyetylenrör med diffusionsspärr. Används i värme-, sanitets- och kylanläggningar.

Max drifttryck = 10 bar
Max kortvarig temperatur = 95° C
Max kontinuerlig temperatur = 70° C

Roth MultiPex® är ett universalrör i standarddimensioner 12-32 mm.
12 x 2,0 mm / 15 x 2,5 mm / 18 x 2,5 mm / 22 x 3,0 mm / 28 x 4,0 mm / 32 x 4,4 mm.

Pex rören är godkända för tappvatten och för värmeinstallationer. De är miljövänliga och avger inga skadliga ämnen till dricksvattnet. Rören tål aggressiva vattenkvaliteter och höga vattenflöden. Rör i rör systemet ger säkerhet mot vattenskador och möjliggör att man enkelt kan byta ut röret. Se VA godkännande.