QuickBox

Roth MultiPex® till vatten- och värmeinstallationer

Roth MultiPex® rörsystem
Roth MultiPex® rörsystem är avsett för både vatten- och värmeinstallationer. Grunden i systemet är ett Pex-C rör i de vanligaste dimensionerna: 12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm och 32 x 4,4 mm. Det finns ett utvecklat kopplingssystem med Roth väggboxar och Roth fördelningsrör med pushmontering som inte kräver verktyg. Det är också möjligt att demontera kopplingarna igen. Det går naturligtvis även att använda de traditionella PX-kopplingarna till våra Roth MultiPex® rör. Roth MultiPex® rörsystem består av ett flertal komponenter som förenklar och förbättrar rörinstallationen.
OBS! Undvik användning av lösningsmedel, läckspray eller liknande som kan innehålla skadliga ämnen och kan skada rör, kopplingar, ventiler, kopplingsboxar och annan utrustning och packningar.

Roth MultiPex® rörsystem är godkänt enligt NORDTEST
NORDTEST NT VVS 129 är en gemensam nordisk godkännandemetod för rör-i-rörsystem. Detta innebär att rör, skyddsrör, väggboxar, väggenomföringar, fördelarskåp med mera är testat som ett komplett system där alla komponenterna verkar tillsammans och utgör ett komplett rör-i-rörsystem. Både skåp och alla genomföringar ska vara vattentäta så att ett eventuellt läckage leds tillbaka till skåpets dränering, eller till ett utrymme med avlopp.
Rör-i-rörsystemet ska också vara utbytbart i enlighet med Nordtestmetoden. Med Roth rör-i-rörsystem minimeras risken för vattenskador.