Med ny Sverigechef kommer Roth Sverige stärka arbetet med grossister och installatörer

2022-01-26

Roth Sverige har precis slutfört en stor strategiprocess som ska styra bolaget i önskad riktning och till önskad position på marknaden.
I samband med detta så har Martin Hansson utsetts till Sverigechef för Roth Sverige AB.

Martin Hansson har mer än 30 års erfarenhet ifrån VVS-branschen där han bland annat jobbat inom grossist, installatör och leverantörsledet. Martin var Sverigechef för Roth under åren 2008–2012 och har sedan återkomsten till företaget 2018 varit nära besluten och det var därför naturligt att utse honom till Sverigechef. Med Martin Hansson vid rodret kommer den svenska organisationen stärka sina insatser till VVS grossister och rörinstallatörer.

Tillsammans med Per Kronil (Group marketdirector, Roth North Europe och VD, Roth Sweden) kommer Martin Hansson framöver vara Sverigechef på Roth Sverige AB.