Från ett litet hantverksföretag till en marknadsledande internationell koncern

2022-04-07

- Roth North Europe: 25-årsjubileum - Roth Industries: 75-årsjubileum

År 2022 firar vi ett dubbelt jubileum: Roth North Europe har funnits på marknaden i 25 år och vårt tyska moderbolag firar 75-års jubileum.

Läs mer.

Roth resan startade 1947 i en liten verkstad med bland annat en produktion av tvättspisar, där Heinrich Roth var partner och VD. Från 1963 tog Henrich Roth och hans son Manfred över alla aktier i bolaget, och utvecklingen till ett internationellt företag tog fart på allvar.