Roth QuickStop Pro - intelligent system för skydd mot vattenläckor

Svåra översvämningsskador till följd av frostsprängningar, läckor eller brott på vattenrör eller rör till diskmaskin/tvättmaskinen, samt dold vattenförbrukning från t.ex. rinnande toaletter eller droppande kranar kan vara svårt att upptäcka. Även mindre läckage kan resultera i stora skador på byggnaden om de inte upptäcks i tid. Att reparera en vattenskada blir ofta en mycket omfattande och dyr affär, och i värsta fall kan familjen behöva flytta ut under tiden som arbetet pågår.
Dessutom kan de boende omedvetet ha utsatts för ett ohälsosamt inomhusklimat i månader. Lägg till detta resursslöseriet – ett växande problem eftersom rent vatten håller på att bli en bristvara på flera platser på jorden.

Det är därför det är så viktigt att även mindre läckor och mindre vattenspill upptäcks omedelbart.

Roth QuickStop Pro skyddar ditt hus, din ekonomi, din hälsa och miljön.
Roth QuickStop Pro håller ett öga på hela din vatteninstallation dygnet runt, veckans alla dagar, oavsett om du är hemma, på
jobbet eller på semester. I händelse av ett läckage kommer enheten att bryta vattentillförseln till ditt hem och skickar direkt ett meddelande till din smartphone.

Roth QuickStop Pro skyddar hela din installation med hjälp av en patenterad och intelligent vattenläcksensor för att upptäcka även minimala läckage – upp till 6 ml i timmen – medan en möjlig större oväntad vattenförbrukning också registreras omedelbart.

Roth Quickstop Pro finns i tre olika varianter:

  • Roth QuickStop Pro1 och Pro2 för vanliga hushåll
  • Roth QuickStop Pro3 för industri eller större anläggningar.

Roth QuickStop Pro2 finns ute på marknaden nu, och produkt-serien kommer att utökas inom kort.

Roth QuickStop Pro1, 2 och 3 övervakar alla rörinstallationer i ditt hem genom att regelbundet genomföra olika tester, vilket
ger dig ett fullständigt skydd mot vattenläckage – och systeminställningarna bygger helt på ditt hushålls behov och vattenförbrukning:

Täthetstest (alla modeller)
Rörsystemets täthet övervakas ständigt. De flesta vattenskador orsakas av små dolda läckor som måste detekteras så tidigt som möjligt innan läckan har vuxit och orsakat skador.

Flödestest (alla modeller)
Kontrollerar att vatten inte rinner efter den förinställda tiden. Du har möjlighet att definiera hur länge vattnet kan rinna när
du är hemma eller är bortrest – helt och hållet baserat på hur mycket vatten ditt hushåll förbrukar.

Dropptest (Roth QuickStop Pro2 och Pro3)
Roth QuickStop Pro svarar på plötsliga droppläckage och analyserar förbrukningen de senaste timmarna för att hitta eventuella onormala konsumtionsmönster. Dropptestet är mindre känsligt än läckagetestet men hjälper dig att snabbt upptäcka vanliga användarfel såsom droppande kranar.

Volymtest (Roth QuickStop Pro3)
När en läcka uppstår kan stora mängder vatten rinna ut från större rördimensioner på mycket kort tid. Volymtestet skyddar mot vattenskador genom att säkerställa att vattnet automatiskt stängs av om läckan per definierad tidsenhet blir för stor. Maximal volym per tidsenhet kan ställas in individuellt.

Hur fungerar Roth QuickStop Pro?
Roth QuickStop Pro monteras på den inkommande vattenledningen så nära vattenmätaren som möjligt.
Ett smutsfilter förhindrar att sand, smuts och andra partiklar kommer in i vattenledningen i samband med underhållsarbete
på kommunens vattenledningsnät och ansamlas i både Roth QuickStop Pro och hushållets vattenförbrukande utrustning.

Roth QuickStop Pro ventilenheten består av två delar:

  • En magnetventil stänger av vattnet vid larm
  • En integrerad sensor detekterar droppar och läckor och skickar en signal till styrenheten för analys

Display-styrenhet (Roth QuickStop Pro2 och 3)
Från displayenheten kan du ändra driftläget och bekräfta larm. Här kan du också ändra inställningar, granska
loggen och få information om försörjningsnätverkets status. Displayenheten kan också anslutas till ett larm- eller smarthomesystem och byggas ut med tryck- och temperaturmätning.

Styrenhet (Roth QuickStop Pro1)
Via styrenheten kan du ändra driftläget och bekräfta larm. Styrenheten kan också anslutas till ett larm- eller smarthome-
system.

Roth QuickStop-appen
Skaffa dig trådlös kontroll, övervakning och larmhantering av ditt rörsystem via din dator eller smartphone genom att
ladda ner Roth QuickStop-appen från App Store eller Google Play, eller anslut till Roth QuickStopmolntjänsten
cloud.rothquickstop.com – båda är helt kostnadsfria.

Kontakta vårt säljteam här för mer information.