Reglersystem

1. Hur många Roth reglermotorer kan man ansluta till en Roth Basicline rumstermostat?
Max 5 st.

2. Hur kopplar man en ny Roth Basicline termostat/kontrollenhet till ett äldre Roth trådbundet system?
Kopplingsschema.

3. Hur parar man ihop Roth Touchline trådlös rumstermostat med kontrollenheten?
Man trycker på vilken kanal på kontrollenheten den ska kopplas till, därefter håller man in ”bock” och ”kryss” i 5 sekunder. Se mer nedan i vår Roth Touchline bruksanvisning

4. Vad gör man om meddelande ”SENS” står i displayen på Roth Touchline rumstermostat?
Håll inne Menyknappen och ”bock” ca 10 sekunder, därefter kommer SENS försvinna och fyra streck synas i displayen.
Para sedan ihop rumstermostaten på en ledig kanal enl. ovan. Se mer nedan i vår Roth Touchline bruksanvisning

5. Rumstermostaten Roth Touchline står låst på 8 grader och går ej att justera temperatur. Vad gör man?
Termostaten har ställt sig i ett frysskyddsläge (Av). Håll inne Menyknappen i ca 2 sekunder och tryck sedan på Menyknappen tills en ikon med en sol visas och bekräfta med ”bock”. Se mer nedan i vår Roth Touchline bruksanvisning

6. Lamporna för Larm, Input och vissa utgångar blinkar på Roth NOVA+ kontrollenhet. Vad kan jag göra?
Byt batterier i berörda rumstermostater. Om det inte hjälper, kolla i felsökningen i bruksanvisningen.