Reklamationer

Vi vill gärna bli bättre – alltid

Det är viktigt för oss att all reklamation blir anmält till oss med alla nödvändiga upplysningar. Fyll i reklamationsdokumentet och skicka in det till oss. Vi behandlar alla reklamationer seriöst och så snabbt som möjligt. Det gäller alla typer av reklamationer.

Leveransvillkor
Branschens försäljnings- och leveransvillkor gäller. Leveransvillkoren gäller för leveranser till grossister och installatörer av VVS och VA-materiel om inget annat är avtalat mellan parterna. AA VVS 09.


Dina kontaktuppgifter

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Kommentarer:


RSK-nr.                    Felbeskrivning eller vad som saknas