Roth fördelarshunt term. ventil, Alpha2, 3-vägs

Roth fördelarshunt term. ventil, Alpha2, 3-vägs

Med termisk reglering
Roth shunt används för att sänka framledningstemperaturen i system med högre framledningstemperaturer än vad golvvärmen kräver. Roth shunt är anpassad för Roth golvvärmefördelare och är utrustad med 3-vägsventil som gör att ingen primärpump krävs.

Användningsområde
Roth golvvärme med alla typer av värmekällor.

Roth shunt levereras komplett med termometer, packningar, termostat och pump.

 

Roth fördelarshunt el. utekomp. Alpha2, 3-vägs

Roth fördelarshunt el. utekomp. Alpha2, 3-vägs Med elektronisk reglering för styrning av framledningstemperatur efter utetemperatur
Roth shunt används för att sänka framledningstemperaturen i system med högre framledningstemperaturer än vad golvvärmen kräver. Roth shunt är anpassad för Roth golvvärmefördelare och är utrustad med 3-vägsventil som gör att ingen primärpump krävs. Roth shunt är speciellt anpassad för Roth golvvärmefördelare och är försedd med utomhuskompensering.

 

Roth ShuntUnit

Komplett Roth shunt med fördelarrör
Roth ShuntUnit används till mindre Roth golvvärmeanläggningar, både vid nybyggnad och vid renovering. Den nya Roth ShuntUnit har en kapacitet på upp till 160 m² vid 8 slingor, beroende på effektbehov. Roth shunt används i system där systemtemperaturerna är högre än vad som är lämpligt för en golvvärmeanläggning. Roth shunt levereras med en A-märkt pump, som säkerställer minimal strömförbrukning. Pumpen som bl.a. innehåller ett automatiskt avluftningsprogram är fabriksmonterad på vänster sida av fördelarrören, men kan enkelt flyttas till höger sida. Roth Shuntunit levereras med förmonterade fördelningsrör med 1-8 anslutningar som är förberedda för montering av Roths rumsreglering.

 

Roth MiniShunt, GVC

Roth MiniShunt, GVC Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor
Komplett shuntgrupp bestående av cirkulationspump, rumstermostat med 5 meter kapillärrörsgivare, maxbegränsning av framledningstemperatur samt erforderliga monterings- och anslutningsdetaljer. Omställningsbar från 2- till 1-rörsystem. Shuntgruppen kan förses med duofördelare för anslutning av 2 kretsar. Golvvärmecentralen är avsedd för anläggningar med befintliga radiatorsystem som skall ersättas alternativt kompletteras med golvvärme.

Roth GVC trådlös reglering

Roth GVC trådlös reglering är ett komplett system för reglering av enstaka rum i kombination med Roth golvvärmecentral, GVC.
Den trådlösa regleringen underlättar vid renoveringar där kabeldragning kan vara svår och möjliggör även fler placeringsalternativ för både termostat och GVC. Mottagaren är försedd med omkopplare för nattsänkning.

Roth utekompensering till fördelarshunt

Roth utomhuskompensering till Roth shuntar och Roth ShuntUnits. Programmerbart digitalt klimatregleringssystem avsett för att ansluta tre olika Roth golvvärmesystem eller värmesystem. Den främsta fördelen med denna produkt är att vattentemperaturen i värmesystemet kommer att justeras i förhållande till utomhustemperaturen.
  • Veckoprogrammering
  • 9 inbyggda program och 4 användaranpassade program
  • Obegränsat minne
  • Reglering beroende på utomhustemperaturen