Träbjälklag med Roth spånskivegolv

Träbjälklag med Roth spånskivegolv

Ner till 22 mm bygghöjd
Roth golvvärmesystem för installation på träbjälklag består av 22 mm Roth spårade golvspånskivor med tillhörande Roth vändskivor. Roth spånskivegolv är avsett att ersätta de konventionella golvspånskivorna vilket medför att systemet ej bygger mer än 22 mm ovanför reglarna. Systemet förlägges i princip på samma tillvägagångsätt som normala golvspånskivor förutom att vissa bjälklagsfack, där golvvärmerören skall vända, lämnas öppna.

Se vår film om hur du snabbt och enkelt installerar Roth spånskivesystem.

Din överblick
  • Roth spånskivor 22 mm, med frästa spår
  • Möjligt c/c avstånd 200 mm
  • 2 olika vändplattor
  • Enkel montering
  • Kräver bjälklag med c/c avstånd 60 cm
Teknisk data och installation

Här finner du teknisk data och installation till:

Roth universal spånskivesystem

 

 

Ladda ner