Roth tanksystem

1. Behöver man särskild behörighet för att installera era tankar?
Installationen ska besiktigas av ett ackrediterat besiktningsorgan av SWEDAC.

2. När ska jag ha en grundsats alternativt tilläggssats till Roth DVT oljetanken?
Grundsatsen till första tanken och en tilläggssats till varje ytterligare tank som ska anslutas.

3. Hur många Roth DVT tankar kan man ha seriekopplade?
Maximalt 5 tankar på rad (långsida mot långsida) får monteras, inomhus. Dock maximalt 5000 liter.

4. Får man ha bensin i Roth oljetankarna?
Roth tankarna är avsedda för eldningsolja (Eo1) och motorbrännolja (diesel)

5. Får man installera Roth tankarna utomhus?
Nej.

6. Kan man koppla returen från oljebrännaren till Roth tanken?
Nej.

7. Säljer ni anslutningsledningar mellan oljetank och påfyllningsanordning?
Nej.

8. Vad ställs det för krav på installationen av Roth tankarna?
Monteringsanvisning, intyg och myndighetskrav finns under Ladda ner/Broschyrer och produktblad/Tanksystem.

9. Behöver jag besiktiga mina Roth DVT tankar?
Installerad tankvolym över 1000 liter skall installations besiktigas och återkommande besiktning sker vart 6:e år.

10. Vad är fyllnadshastigheten till Roth tankarna?
200 liter/minut vid 3 bars tryck per tank.

11. Hur är Roth DVT oljetanken uppbyggd?
Det är en dubbelväggig tank, innertanken består av polyeten och ytterhöljet är elförzinkad plåt.

12. Följer nivåindikatorn med Roth tanken eller är det något man beställer separat?
Nivåindikatorn ingår i Roth tanken och ligger i en påse fäst på emballagets lock.