Vandtæt fordelerskab, Quickskab

Vattentäta Roth Quickskåp

Användningsområden

  • Tappvattensystem
  • Radiatorsystem
100% säkerhet mot vattenskador
De nya vattentäta installationsskåpen från Roth ger 100% skydd mot vattenskador och gör att man utnyttjar tomrörens funktion fullt ut. Vid otätheter i installationen förs vattnet ut i skåpet och mot golvbrunnen, vilket ger säkerhet mot vattenskada vid grenröret. Skåpen är perfekta vid nybyggnation och renovering, där man vill skydda sig mot vattenskador.

Komplett, snabbt och enkelt
Roth Quickskåp levereras komplett med rörgenomföringar och breddavlopp, färdiga för användning. Genomföringarna som finns både i toppen och botten är alltid vattentäta, oavsett om det monteras rör i dem eller ej. Samtidigt fixerar de tomröret så det är möjligt att byta ut innerröret även vid lätta konstruktioner. I sidorna finns ett flertal ”knock out” hål för de fall matningsledningar ansluts från sidan. Snabbheten och enkelheten gör att våra kunder installerar skåpen med ett stort leende!

Flexibel montering
Snabbfästen för fördelare och andra tillbehör kan placeras fritt i skåpet då hela bakväggen är designad för infästning.

Plast istället för stål
Helt korrosionsfritt och låg vikt är två uppskattade fördelar med plastskåpet. Men i takt med att mätning av vatten- och energi förbrukning blir allt vanligare ger plastskåpet ytterligare fördelar gentemot stålskåpen. Trådlöst överförd information kan passera från mätutrustningen i plastskåpet till central mottagare som registrerar förbrukningen. Lackerad stållucka med ram finns som tillval.

Prefabricerade skåp
Roth erbjuder objektsanpassade prefabricerade fördelarskåp vid önskemål. Samtidigt erbjuder Roth Quickskåp en väldigt snabb installation med förmonterade Roth rörgenomföringar, Roth flexibla snabbfästen och Roth insticksfördelare med pushteknik. Med dessa komponenter kan du på väldigt kort tid montera samman ett komplett, objektsanpassat skåp. Du slipper leveranstider och kostnader för prefabricering.

Samtliga godkännande
Roth Quickskåp uppfyller kraven i Säker Vatten och BBR. Tillsammans med Roth MultiPex® rörsystem är skåpen även godkända av SINTEF enligt de tuffaste kraven i TEK 10. Likaså är skåp och övriga delar testade enligt NT VVS 129. Du kan med andra ord tryggt installera Roth Quickskåp tillsammans med Roth MultiPex® rörsystem.

Specialdesignade genomföringar
Roth har designat skåpen med färdigmonterede genomföringar till tomrör i toppen och botten. Genomföringarna fixerar tomröret, så att det är möjligt att byta ut pex-rören. Genomföringarna är alltid vattentäta oavsett om det monteras rör i dem, samtidigt fixerar de tomröret så att det är möjligt att byta ut pex-rören även i lätta konstruktioner.

 

Din överblick
  • Färdigmonterade genomföringar till skyddsrör i både toppen och botten
  • Valfri placering av medföljande dränering
  • ”Knock-out” hål vid anslutning av matningsledningar från sidan på skåpet
  • Korrosionsfritt
  • Specialdesignade, dragfasta genomföringar
  • Täcker alla dimensioner av skyddsrör från 20-42mm
  • Godkänt enligt NT VVS 129 och uppfyller kraven för Säker Vatten
Teknisk data och installation
Ladda ner