Roths historia

1947 till idag
Roth Werke GmbH har utvecklats från en liten verkstad till ett internationellt företag. Produktutveckling och ökande internationalisering har alltid varit nyckeln till en sund tillväxt av företaget. Det handlar om tradition och förnyelse.

1947
Företaget Bogel & Roth startas av Heinrich Roth, Andreas och Christian Bogel. Heinrich Roth är delägare och VD för företaget. Företaget tillverkar bland annat kopparkittlar.

1961
Manfred Roth börjar på företaget.

1963
Heinrich Roth och hans son Manfred tar över samtliga aktier i bolaget år 1963. Företaget fortsätter under namnet Roth Metal KG. Man startar produktion av oljetankar i stål.

1969
Manfred Roth tar över samtliga aktier i bolaget efter hans fars död.

1992
Roth fabriker i Bischofswerda etableras - idag Roth Industries.

2004
Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger och Dr. Anne-Kathrin Roth blir 2004 aktieägarna i företaget tillsammans med sin far Manfred Roth.

Idag
Roth Industries ägs fortfarande av familjen Roth. Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger och Dr. Anne-Kathrin Roth besitter alla nyckelpositioner i Roth Industries. De sitter i ledningen tillsammans med sin far Manfred Roth.

 


Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger, Dr. Anne-Kathrin Roth och Manfred Roth