Vision, mission och värderingar

Att vara den bästa på marknaden inom golvvärme och rörsystem för tappvatten och värme.

Vision, mission och värderingar

Vision
Vår vision är att vara marknadens bästa leverantör av golvvärmeprodukter och tappvattensystem.


Mission
Med ett internationellt perspektiv och nationell närvaro säkerställer vi konkurrenskraftiga priser, innovativa och skräddarsydda systemlösningar med hög kvalitet kombinerad med kompetenta support och logistiklösningar.

Värderingar:

Professionella

 • Vi agerar professionellt mot alla affärspartners, kunder, leverantörer och kollegor.
 • Vi har en hög nivå av professionell kompetens.
 • Vi har en professionell hållning till allt vi gör.
 • Vi håller våra överenskommelser både i tid och kvalitet.

Ambitiösa

 • Vi arbetar alltid helhjärtat och passionerat för att uppnå företagets mål och visioner.
 • Vi arbetar hårt för att bli bäst på det vi gör.
 • Vi är målmedvetna, hårt arbetande och fokuserade för att nå våra mål.
 • Vår ambition förutsätter och kräver att vi ständigt förbättrar våra färdigheter, produkter och processer.

Respekt

 • Vi visar ömsesidig respekt och intresse för kollegor, kunder och samarbetspartners.
 • Vi visar förståelse och uppskattning av varandras arbete.
 • Vi är lyhörda för andras åsikter och attityder.
 • Vi ger och tar emot konstruktiv feedback.

Innovativa

 • Vi är alltid redo för förändringar och utmanar alltid befintliga idéer.
 • Vi har modet att lägga fram nya idéer och driva genom dem.
 • Vi söker ny kunskap och inspiration både internt och externt.
 • Vi försöker alltid ligga steget före våra konkurrenter.