Läckagesäkra installationer med Roth MultiPex®

Ett beprövat system för kyla- värme och tappvatteninstallationer

På marknaden sedan 2002
Grunden i systemet är Pex-C röret, ett homogent PEX-c rör i NKB-dimensioner med diffusionsspärr som Roth introducerade på marknaden 2002.

Flexibel och kostnadseffektiv systemlösning - montera & demontera utan verktyg
Grunden i systemet är ett homogent PEX-c rör i NKB-dimensioner med diffusionsspärr. Systemet bygger på ett utvecklat kopplingssystem med Roth väggboxar och Roth fördelningsrör som monteras med pushmontering - som inte kräver verktyg, det är även möjligt att demontera kopplingarna igen. Naturligtvis går det även att använda de traditionella PX-kopplingarna till Roth MultiPex® rör. Roth MultiPex® rörsystem består av ett flertal komponenter som förenklar och förbättrar rörinstallationen. Installationen blir kostnadseffektiv med enkel och snabb med pushmontering.

OBS! Undvik användning av lösningsmedel, läckspray eller liknande som kan innehålla skadliga ämnen och kan skada rör, kopplingar, ventiler, kopplingsboxar och annan utrustning och packningar.

Roth MultiPex® rörsystem godkänt enligt NORDTEST
NORDTEST NT VVS 129 är en gemensam nordisk godkännandemetod för rör-i-rörsystem. Detta innebär att rör, skyddsrör, väggboxar, väggenomföringar, fördelarskåp med mera är testat som ett komplett system där alla komponenterna verkar tillsammans och utgör ett komplett rör-i-rörsystem. Både skåp och alla genomföringar ska vara vattentäta så att ett eventuellt läckage leds tillbaka till skåpets dränering, eller till ett utrymme med avlopp. Rör-i-rörsystemet ska också vara utbytbart i enlighet med Nordtestmetoden. Med Roth rör-i-rörsystem minimeras risken för vattenskador.