Roth SnowFlex®

- komplett snösmältningssystem

Roth SnowFlex® snösmältningssystem

Systemet håller utomhusmiljöer fritt från snö och is
Roth SnowFlex® är ett komplett snösmältningssystem som bland annat kan användas till uppfarter, gågator, flygplanshangarer, fotbollsplaner och hamnanläggningar.
Systemet säkerställer att platserna förblir snöfria genom vårt system som både är enkelt och kostnadseffektivt. Snösmältningssystemet startar uppvärmningen så fort det är risk för halka.

Roth SnowFlex® rör

Roth SnowFlex® rör 25 x 2,3 mm
Roth SnowFlex® röret är producerat av PE-RT (Polyetylen Raised Temperature), som säkrar den bästa kombinationen av flexibilitet, tryck och temperaturstabilitet.
Rörkvaliteten säkrar en lång hållbarhet och är lämplig vid tryck och temperaturvariationer.
Eftersom snösmältningssystemet innehåller kylarvätska, krävs det en växlare mellan systemet och systemets panna. Därför finns det ingen diffusionsspärr på Roth SnowFlex® röret.

 • Producerad av PE-RT (Polyetylen Raised Temperature)
 • Flexibelt
 • Temperaturstabil
 • Lång hållbarhet
 • Max temperatur: 70°C
 • Max tryck: 4 bar

Roth Fördelare och styring till Roth SnowFlex®

Roth fördelare och styrning för Roth SnowFlex® snösmältningssystem

Roth SnowFlex® fördelare
Fördelaren levereras med utvändig gänga i ena ändanoch lekande mutter i den andra, själva fördelaren, gängan och den lekande muttern är 1 ½ tum.

 • Levereras med 25 x 2,3 mm anslutningskopplingar för SnowFlex® rör.

   

Roth styrning och reglering
Roth levererar styrningen som en komplett enhet med kontrollenhet och sensorer till temperatur, fukt, snö och is. Med denna enhet får du en intelligent styrning,
som endast startar snösmätningssystemet vid behov och säkerställer därmed bästa driftsekonomi.
Komplett enhet innehåller:

 • Kontrollenhet, sensor för fukt, snö och is
 • Intelligent styrning
 • Optimal driftskostnad

Ladda ner

Läs mer i våra datablad och installationsdokument