Högkvalitativa Roth BIM-modeller

- DXF- och RFA-format til AutoCAD och Revit

Högkvalitativa Roth BIM-modeller

Det omfattande Rothbiblioteket med BIM-modeller gör att konstruktörer kan skapa anpassade ritningar med hög noggrannhet och systemintelligens för användning under byggnadens hela livscykel. Rothbiblioteket innehåller mer än 150 produktmodeller i kategorierna rör, beslag, tillbehör och fördelarskåp för golvvärme. Tappvatten och shuntar, fördelare och styrning för golvvärmesystem.

Digitala beskrivningar för alla aspekter av det fysiska projektet
BIM är en snabbt växande metod för att förvandla traditionell designplanering i byggbranschen från 2D till 3D-miljöer. Men BIM är så mycket mer än bara det. BIM är en process för att skapa och hantera all information relaterad till ett projekt och i slutändan skapa en miljö som innehåller digitala beskrivningar för alla aspekter av det fysiska projektet. Därigenom stöder BIM varje fas av projektets livscykel, även efter att byggandet är klart. Eftersom projekt praktiskt taget konstrueras innan de byggs fysiskt, tas många besvär och problem i byggprocessen bort i förväg - oavsett om designen eller konstruktion förändras. Att ha en större och mer detaljerad översikt från början minimerar kostsamma och tidskrävande förändringar på plats senare.

BIM skapar en översikt över byggkostnaderna, eftersom priserna för varje element uppdateras när detaljerna i konstruktionen klargörs. Samtidigt blir det möjligt att analysera varje steg i byggprocessen och bedöma om det finns pengar att vinna genom att arbeta med prefabricerade lösningar snarare än att bygga på plats. BIM-data kan också användas för att generera produktionsritningar eller databaser för tillverkningsändamål.

Bättre samarbete och kommunikation
BIM säkerställer bättre samarbete och kommunikation, eftersom digitala BIM-modeller möjliggör delning av projektmodeller och planeringskoordinering, så att alla projektintressenter har insikt och tillgång till uppdaterad projektinformation - inte bara på kontoret utan också inom det område där molnbaserade lösningar och appar säkerställer åtkomst i realtid på mobila enheter.

Scheman kan både planeras och kommuniceras mer exakt och den förbättrade samordningen hjälper projekt att slutföras i tid

Förbättra byggnadssäkerheten
Genom att använda detaljerad logistisk planering, visuell riskanalys och säkerhetsbedömningar kan man säkerställa att projektet genomförs på ett säkert sätt där BIM kan bidra till att förbättra byggnadssäkerheten genom att kartlägga risker innan de blir problem.

Informationen i en modell kan också användas efter att byggnaden är klar, eftersom korrekt, kontinuerlig digital inspelning av byggnadsinformation efter att byggnaden har tagits i drift kan samlas in och bearbetas i underhållsprogramvara under hela byggnadens livstid.

Support och råd

Högkvalitativa Roth BIM-modeller.

  • Mer än 150 Roth BIM-modeller.
  • Gratis nedladdning direkt från MagiCAD - även för icke-MagiCAD-användare.
  • Finns i DXF- och RFA-format för AutoCAD och Revit.
  • RFA-modeller i tre detaljnivåer.
  • Innehåller fördefinierade data e.x. dimensioner, ETIM-klassificering och texter på fem språk.

Alla Roth BIM-modeller finns tillgängliga hos MagiCAD.