Prefabricerade skåp

- lösningar efter behov

Projektanpassade lösningar

Roth har flera års erfarenhet i tillverkning av prefabricerade skåp, som vi producerar helt efter våra kunders behov. Erfarenheten visar att praktiskt taget allt kan prefabriceras; det är bara fantasin som sätter gränser.


Kontakta Roth Sverige för en dialog om vilka möjligheter som finns. De som använder Roth prefabricerade skåp i sina projekt kommer att få en hög enhetlig kvalitet som uppfyller alla krav inkl. DS 452 standardkrav för isolering, där den svenska standarden SS-EN12828:2012 ingår. Alla skåpen levereras installationsklara, vilket gör det möjligt att spara både tid och pengar eftersom de prefabricerade skåpen säkerhetsställer ett snabbt och effektivt arbete ute på byggarbetsplats.

 

Fördelar med prefabricerade skåp

  • Prefablösningar för alla typer av installationer, för alla som vill spara tid i installationen och säkerställa en effektiv installationsprocess utan merkostnader.
  • Prefab-skåp eliminerar problem med platsbrist då man i ett tidigt skede vet vilka skåp som krävs för att få plats med installationerna.
  • Skåp och rörsystem från Roth är utvecklade och testade tillsammans, för att säkerställa kompabilitet i alla led, vilket ger kompletta lösningar som är 100% testade och godkända.
  • Prefab-skåp minimerar risken för problem och förseningar i ett känsligt läge i byggprocessen.
  • Jämfört med platsbyggda schakt ger installation i skåp ett effektivare montage med färre moment och med ett bättre resultat.
  • Prefabskåp eliminerar problem med platsbrist då kunden i ett tidigt skede vet vilka skåp som krävs för att få plats med installationerna.
  • Skåp och rörsystem från Roth är utvecklade och testade tillsammans och säkerställer kompabilitet i alla led, vilket ger kompletta lösningar som är 100% testade och godkända.
  • Prefabskåp minimerar risk för problem och förseningar i ett känsligt läge i byggprocessen.
  • Jämfört med platsbyggda schakt ger installation i skåp ett effektivare montage med färre moment och med ett bättre resultat.

Gränslöst
Roth har flera års erfarenhet i tillverkning av prefabricerade skåp, vi producerar efter kunders behov och önskemål. Erfarenheten visar att praktiskt taget allt kan prefabriceras, det är bara fantasin som sätter gränser.

Urval
Här finns ett mindre urval av de skåp vi säljer mest av. Tänk på att vi kan producera skåp efter behov! Kunden anpassar gällande: antal golvvärmekretsar, antal stick på varmt och kallt tappvatten, ändra skåp mm.

Kontakt
Välkommen att kontakta oss, så hittar vi en lösning som passar dina behov.
service@roth-sverige.se +46 40 53 40 90


Roth 330-skåp med 4 anslutningar för kallvatten

Matarledning: Roth Alu-laser 32mm som matas till vänster i skåpet för att sedan fortsätta till nästa våning. Används i flerbostadshus där krav på separerat varm och kallvatten förekommer. 

 

Roth Fördelarskåp GV med ShuntUnit

Här för 4 slingor, går att koppla ihop med vår golvvärmestyrning Touchline. Roth ShuntUnit
kan anslutas till alla våra golvvärmesystem.

 

Roth 330-skåp med 4 anslutningar för varmvatten

Matarledning: Roth Alu-laser 32mm som matas till höger i skåpet för att sedan fortsätta till nästa våning. Används i flerbostadshus där krav på separerat varm och kallvatten förekommer.

Ladda ner

Läs mer i våra broschyrer, datablad och installationsdokument

Intresserad av att veta mer / beställa prefablösning
Kontakta den säljare som är verksam i ditt område. Hitta din säljare här.
Tillsammans definierar ni specifikationer för önskad prefabricering, produktion och leverans.

Har du några frågor? Du är alltid välkommen att kontakta oss.
E-post:service@remove-this.roth-sverige.se
Telefon: +46 40 53 40 90

 

Vill du veta mer om våra produkter?