Roth Prefab

- Projektanpassade lösningar

Roth prefab – förenklar din arbetsdag

 • Behovsanpassade lösningar
 • Plug and play-lösningar
 • Kompletta lösningar
 • Samarbete och rådgivning genom hela projektet
 • Funktionstestade och certifierade produkter
 • Lösningar som uppfyller lagkrav
 • Individuellt märkta skåp
 • Säkeretsställer effektivt arbete på byggarbetsplats
 • Eliminerar problem med platsbrist vid installation
 • Säkerställer en effektiv installationsprocess
 • Levereras installationsklara
 • Undviker merkostnader vid installation

Varför Roth Prefab lösningar?


Lösningar efter behov
Du får ett skåp efter dina behov till ett rimligt pris som täcker produktens design och funktionalitet, utan oväntade kostnader.


Design och flexibilitet i tillverkningen är vår nyckeln till dinframgång
Vi anpassar snabbt vår produktion efter dina specifika behov och vi stöttar dig genom hela projektet, i design, produktion, leverans och inte minst vid installation på byggarbetsplatsen.
 

Din tid är värdefull
När du väljer Roth Prefab kan du använda din och dina medarbetares insparade tid till din verksamhet. Du sparar tid på administration och onödig installation eftersom vi gör den delen åt dig. Du behöver bara ta hand om logistik och montering på plats.


Även logistiken är väl genomtänkt
Allt packas och märks till varje enhet med minsta möjliga förpackning, det sparar värdefull tid vid uppackning och hantering av emballage. Vi kan också leverera direkt till byggarbetsplatsen, du får dina produkter snabbare med lägre transportkostnader och energiförbrukning.


Vi vet att vi har lyckats...
... när du som kund är nöjd med hela prefabprojektet och har känt dig 100% trygg genom hela processen från design till leverans.
 

Så här skräddarsyr vi lösningar efter dina behov

Vi är med dig hela vägen
Vi samarbetar från idé till protypdesign, tillverkning, leverans och montering.

Vårt bästa team
Du arbetar med samma team genom hela projektet.. Alla i teamet är uppdaterade och insatta i varje detalj. Teamet består av VVS specialister med många års erfarenhet från utveckling av prefablösningar för alla typer av byggnader, oavsett storlek och komplexitet.

Det förberedande arbetet är grundläggande
Vi sätter grunden tillsammans och går igenom alla detaljer. Hur tät dialog vi har under projektet bestämmer du. Det viktigaste är att båda parter är trygga inför slutproduktion.
 

Allt är genomtänkt och testat
I designfasen går vi igenom samtliga design- och produktdetaljer, vi visualiserar alla dellösningar så att du ska få en tydlig förståelse av slutprodukten och dess användning i minsta detalj. Detta är din försäkran om att du kommer få en lösning som uppfyller dina förväntningar.

Allt dokumenteras och sparas
Alla designvarianter är individuellt märkta med artikel-nummer och de är funktionstestade så att du inte får några obehagliga överrasknigar på byggarbetsplatsen. Naturligtvis sparar vi all dokumentation för senare användning. Det är din försäkran om att vi står för det vi levererar.

Enhetlig kvalitet genom hela projektet
Alla komponenter är naturligtvis godkända och uppfyller alla krav inkl. DS 452 standardkrav för isolering, där den svenska standarden SS-EN12828:2012 ingår.

Roth 330-skåp med 4 anslutningar för kallvatten

Matarledning: Roth Alu-laser 32mm som matas till vänster i skåpet för att sedan fortsätta till nästa våning. Används i flerbostadshus där krav på separerat varm och kallvatten förekommer. 

 

Roth Fördelarskåp GV med ShuntUnit

Här för 4 slingor, går att koppla ihop med vår golvvärmestyrning Touchline SL. Roth ShuntUnit kan anslutas till alla våra golvvärmesystem.

Roth 330-skåp med 4 anslutningar för varmvatten

Matarledning: Roth Alu-laser 32mm som matas till höger i skåpet för att sedan fortsätta till nästa våning. Används i flerbostadshus där krav på separerat varm och kallvatten förekommer.

Så här beställer du prefab

Du kontaktar din säljare på Rot, tillsammans specificerar och designar ni ditt prefabricerade skåp.

Kontakt: Roth säljare

Har du  frågor? Du är alltid välkommen att kontakta oss:
Tel. +46 40 53 40 90
E-mail: service@roth-sverige.se

Ladda ner

Läs mer i våra broschyrer, datablad och installationsdokument

Vill du veta mer om våra produkter?