Q&A

– frågor & svar

Frågor & Svar

Denna sida är till för att hjälpa dig hitta svar på de vanligast förekommande frågorna. 
Om du inte hittar svar på din fråga är du naturligtvis välkommen att skicka ett mail till oss. Vi svarar dig så fort vi kan.

Tänk på!  Det finns även en utmärkt sökfunktion på vår hemsida.

1. Kan man ha Roth golvvärme och radiatorer i samma värmesystem?
Ja, men man behöver ha en Roth shunt som begränsar framledningstemperaturen till Roth golvvärmefördelaren. System upp till 100m2 rekommenderar vi Roth ShuntUnit, för större system upp till 300m2 används Roth fördelarshunt.

2. Jag vill ersätta en radiator med Roth golvvärme i t.ex. ett badrum.
Roth mini-shunt GVC kan ersätta en radiator med Roth golvvärme. Kan anv. på 1- eller 2-rörssytem. Max 2 lika långa slingor upp till 50m2.

3. Hur varmt vatten kan man köra fram till Roth golvvärmefördelaren?
Vid extrema förhållanden kan man behöva upp till 45 °C.

4. När skall man använda 16 mm resp. 20 mm rör?
Vanligtvis använder man 16 mm rör i bostadshus där man har olika golvbeklädnader och olika effektbehov i rummen. 20 mm rör används vanligtvis i större projekt som verkstäder, affärer och garage.

5. Vilken typ av frostskyddsmedel skall man använda i Roth Pex-rören?
Vid behov av tillsatser för frysskydd under byggtiden används glykol (etylen- eller propylen).
Denna ska spädas till en lösning på max. 50% glykol.

6. Vad är standard cc-mått på Roth golvvärmerören vid betongförläggning till en villa?
Med 10,5mm rör är det c/c 100mm, 16mm rör c/c 250mm och med 20mm rör är det c/c 300mm.

7. Hur mycket 10 mm Roth golvvärmerör går åt vid cc 100 mm och vad är rekommenderad rörlängd?
Ca 11 m/m², maximal rörlängd 60 m.

8. Hur mycket 16 mm Roth golvvärmerör går åt vid cc 250 mm och vad är rekommenderad rörlängd?
Ca 4,5 m/m², maximal rörlängd 90 m.

9. Hur mycket 20 mm Roth golvvärmerör går åt vid cc 300 mm och vad är rekommenderad rörlängd?
Ca 4 m/m², maximal rörlängd 120 m.

10. Flödesmätarna på Roth golvvärmefördelaren ger ifrån sig oljud. Vad kan jag göra?
Kontrollera att ventilerna på tillopp (flödesmätarna) är fullt öppna (motsols). Injusteringen ska göras på returen under reglermotorerna.

11. Det blir inte varmt på Roth golvvärmesystemet
Kontrollera att Roth golvvärmestyrning fungerar genom att rumstermostaten reagerar och reglermotor går upp.
Se även till att framledning och flöde är tillgodosett från t.ex. värmepanna eller liknande.

12. Hur många golvvärmeslingor får plats i respektive fördelarskåp?

 Roth GVCRoth ShuntUnit Roth fördelare Roth fördelare med Roth shunt
Roth GV skåp 5502452
Roth GV skåp 800-8107
Roth GV skåp 1150-81512

 

1. Hur mycket behöver jag gjuta över Roth golvvärmerören vid betongförläggning?
Minst 10 mm ovan rören med 10,5 rör och 30 mm ovan med 16 och 20 mm rör för att få en jämn värmefördelning, kolla alltid upp minsta spackeltjocklek ur hållfasthetssynpunkt med flytspackelleverantör eller konstruktör.

2. Hur mycket ska man isolera vid ingjutning av Roth golvvärme?
Roth rekommenderar 250 mm cellplast vid nybyggnation.

3. Hur får man ner uppstickande rör i vändningar i Roth QuickTemp Compact© systemet när man ska lägga klinkers med Roth QuickTemp Compact© Flex Fix?
Vattenfyll systemet för att få full sträckning på rören.

4. Jag vill lägga Roth QuickTemp Compact© systemet i våtutrymme. Är det något speciellt att tänka på?
Roth QuickTemp ClimaComfort® är generellt bättre lämpat för just våtutrymme.

5. När skall man använda sig av Roth Alu-LaserPlus® rör för golvvärme?
Vid förläggning i träbjälklag.

6. Hur tjocka trägolv kan man lägga på en Roth golvvärmeinstallation?
Max. 27 mm trägolv.

7. Jag har bytt från oljepanna till värmepump. Jag har golvvärme på bottenplan och radiatorer på andra våningen. Det har blivit ett mycket högt och bankande ljud i staccato varje gång som värmepumpen slår till och skickar ut värme i rören. Vad gör jag?
Om man har installerat en värmepump som inte är shuntad, bör man installera en utjämningstank. Av erfarenhet brukar det hjälpa.

1. Kan man ha Roth golvvärme och radiatorer i samma värmesystem?
Ja, men man behöver ha en Roth shunt som begränsar framledningstemperaturen till Roth golvvärmefördelaren. System upp till 100 m2 rekommenderar vi Roth ShuntUnit, för större system upp till 300 m2 används Roth fördelarshunt.

2. Jag vill ersätta en radiator med Roth golvvärme i t.ex. ett badrum.
Roth mini-shunt GVC kan ersätta en radiator med Roth golvvärme och kan användas på 1- eller 2-rörssytem.

3. Hur många slingor kan jag ha till Roth GVC?
Man kan ha max två lika långa slingor upp till 50 m2.

4. Går det att ansluta mer än en Roth rumstermostat till en Roth golvvärmecentral, GVC?
Nej.

5. Går det att ansluta en trådlös Roth rumstermostat till en Roth golvvärmecentral, GVC?
Ja, använd Roth trådlösreglering GVC.

6. Varför låter pumpen på golvvärmecentralen konstigt?
Prova att avlufta systemet och köra avluftningsprogrammet (Roth GVC eller Roth ShuntUnit).

Enligt MSBFS 2018:3 är det krav på att alla tankar över 1000L skall vara certifierade, vilket vi valt att inte fortsätta med. 
Anledningen till detta är en kostnadsfråga där vi inte säljer volymen tankar för att det skall vara värt att certifiera tankarna varje år.
Vi jobbar på en lösning och hoppas att vi kan sälja våra tankar i framtiden men just nu har vi beslutat att pausa all försäljning av våra DVT tankar.
De är godkända enligt EN13341, vilket innebär att de får lov att säljas och installeras i alla europeiska länder förutom Sverige som har ett eget krav.

 

1. Behöver man några speciella kopplingar till era Pex rör?
Vi har Roth Instickskopplingar anpassade till Roth MultiPex® rör.

2. Vilka rörtyper kan användas till Roth instickssortiment?
Ej rits:
Pex (stödhylsa)
Prisol (stödhylsa)
Hårda kopparrör

Ritsas:
”Gula delar” = Mässing.
Förkromat (och förnicklat)
 

3. Får man använda presskopplingar till era Roth MultiPex® rör?
Nej, presskopplingar används med Roth Alu-LaserPlus®

4. Går det att använda rören till gasinstallationer?
Nej.

5. Kan man värma upp ett Roth MultiPex®-rör som fått ett veck, för att återställa det till ursprunget?
Nej, röret behöver värmas upp till ca 163°C och detta skadar syrediffussionsspärren på detta ställe.

6. Är Roth MultiPex® rörsystemet godkänt enligt Nordtest NT VVS 129?
Ja.

7. Hur många kallvatten resp. varmvatten anslutningar får det plats i Roth Quickskåpet?
Roth Quickskåp 400 mm 4KV 3VV, 550 mm 7KV 6VV, 800 mm 12KV 11VV.