Hållbarhet

- I harmoni med naturen

Våra bidrag till FN: s mål för hållbar utveckling

Miljöskydd och förbättring av levnadsvillkor är en integrerad del av våra företagsprinciper. Vår ambition är att navigera i vårt hållbarhetsarbete genom att tillämpa principer för sociala grunder som social rättvisa, inkomst och arbete, vatten och energi. Vi inser även vikten av att inte överskrida det ekologiska taket, detta genom att bli förespråkare för ansvarsfull konsumtion genom att fokusera på kvalitet, hållbarhet och spara resurser i utvecklingen och tillverkningen av våra produkter.

Dessa principer går väl hand i hand med FN: s 17 mål för hållbar utveckling (SDG), som behandlar fem kritiska viktiga områden: Människor, planet, välstånd, fred och partnerskap. Syftet med dessa mål är att skapa incitament för företag att minska negativ påverkan och samtidigt öka positiva bidrag till agendan för hållbar utveckling. Att stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling kommer därför att vara ett värdefullt ramverk för att sätta strategiska mål inom hållbarhet på Roth North Europe.

Som första steg i vår "Roth North Europe hållbarhetsresa" har vi identifierat fyra mål som vi för närvarande bidrar till. Dessa är avsedda att användas ytterligare som vägledande område för att sätta mål för vår marknad. Våra mål är nära knutna till vår vision om att vara bäst på vår marknad inom golvvärme och tappvattensystem. De mål vi har satt upp är följande:

  1. Mål 6: Rent vatten och sanitet
  2. Mål 7: Hållbar energi
  3. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  4. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Vill du läsa mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling kan du besöka FN:s globala mål för hållbar utveckling


Roth QuickBox® miljövänlig förpackningen

Visste du att förpackningen till vår Roth QuickBox® är gjord av biologiskt nedbrytbar plast med en bruksanvisning för installation?

Förutom att skydda naturen från icke-nedbrytbar plast har vi även minskat materialanvändningen genom att ta bort den papperstryckta bruksanvisningen.

Förpackningen är utformad för att hängas på installationsplatsen för att säkerställa att överlämnandet från installatören till nästa person löper smidigt, och varken Roth QuickBox® eller instruktionerna försvinner.
Nyfiken på Roth QuickBox® och tillbehör läs mer.

God värmefördelning och snabb reaktionstid med återvunnen plast.

Roth ClimaComfort® system är vårt lågbyggande golvvärmesystem där systemplattorna är tillverkade av 100% återvunnen plast. Vi förlänger råvarans livscykel och förbättrar resurseffektiviteten genom att använda återvunnen plast i produktionen.

Med en bygghöjd på endast 17 mm kan Roth ClimaComfort® system användas både vid nyinstallation och vid installation på befintligt underlag, systemet lämpar sig speciellt bra vid våtrumsinstallationer och vid renovering av bostäder.

Läs mer om Roth ClimaComfort® system.