Roth MultiPex® systemlösning

- läckagesäkra lösningar

Roth MultiPex® rörsystem

Roth MultiPex® är ett komplett och kostnadseffektivt system för tappvatten, värme och kyla.
Grunden i systemet är ett homogent PEX-c rör i NKB-dimensioner med diffusionsspärr som Roth introducerade på marknaden för 20 år sedan.
Systemet bygger på ett utvecklat kopplings-system med Roth väggboxar och Roth fördelningsrör som monteras med pushmontering och inte kräver verktyg.
Det är också möjligt att demontera kopplingarna igen, naturligtvis går det även att använda de traditionella PX-kopplingarna till Roth MultiPex® rör.
Roth MultiPex® rörsystem består av ett flertal komponenter som förenklar och förbättrar rörinstallationen.

Dimensioner - PEX-c rör: 12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm och 32 x 4,4 mm.

Beskrivning

Elektronstråleförnätat polyetylenrör med diffusionsspärr. Används i värme-, sanitets- och kylanläggningar.
Max drifttryck = 10 bar
Max kortvarig temperatur = 95° C
Max kontinuerlig temperatur = 70° C

Godkännande

Pex rören är godkända för tappvatten och för värmeinstallationer. De är miljövänliga och avger inga skadliga ämnen till dricksvattnet. Rören tål aggressiva vattenkvaliteter och höga vattenflöden. Rör i rör systemet ger säkerhet mot vattenskador och möjliggör att man enkelt kan byta ut röret. Se VA godkännande.

OBS!
Undvik användning av lösningsmedel, läckspray eller liknande som kan innehålla skadliga ämnen och kan skada rör, kopplingar, ventiler, kopplingsboxar och annan utrustning och packningar.

Roth MultiPex® rör i rör X-ISO med 11 Watt självreglerande värmekabel

När där finns risk för frost - som till exempel arbetsbodar eller tillfälliga byggnader – finns där oftast ett stort behov av extra frostsäkring till installationer för tappvatten- och värmerör. Roth MultiPex® rör i rör med självreglerande värmekabel är det självklara valet för frostsäkra installationer. MultiPex® röret kan även återanvändas till andra installationer.

Den självreglerande värmekabeln är limmad på Roth MultiPex® röret för att få maximal värmeöverföring och kommer färdigkopplad med stickpropp och ändavslut på slingan. På så sätt kan installatören koppla vatten eller värme och ansluta värmekabeln till 230V med stickproppen.

Om värmeslingan behöver kortas ska det utföras av en behörig elektriker, samma gäller vid installation av termostat med extern givare, om det önskas.

Om produkten ska användas till tappvatteninstallationer ska Roth termostat till Roth MultiPex® rör i rör X-ISO med värmekabel användas. En extern givare placeras i tomröret och termostaten säkerställer att kallvattenledningen inte värms över inställd temperatur (rekommenderat 6 grader).

MultiPex® röret levereras med 28 mm eller 34 mm skyddsrör och 20 mm cellgummiisolering.

Roth MultiPex® rör i rör X-ISO inkl. förmonterad, självreglerande värmekabel med 11 Watt/meter.

  • 15 mm/28 mm tomrör. 20 mm isolering. Rullar om 60 m. RSK-nr. 200 52 65
  • 22 mm/34 mm tomrör. 20 mm isolering. Rullar om 60 m. RSK-nr. 200 52 66

OBS! Går att beställa i önskad längd. Beställs i hela meter och max. längd 60m.

Roth MultiPex® rör i rör X-ISO inkl. förmonterad, självreglerande värmekabel med 11 Watt/meter.

  • 15 mm/28 mm tomrör. 20 mm isolering. Rullar om 60 m. RSK-nr. 200 52 65
  • 22 mm/34 mm tomrör. 20 mm isolering. Rullar om 60 m. RSK-nr. 200 52 66
    OBS! Går att beställa i önskad längd. Beställs i hela meter och max. längd 60m.
Effekt självreglerande värmekabel11 (W/m) maks. 60 m. 
 Typ av kabel/rör SeM11/MultiPex®
 Dimension kabel/rör 8,0 x 5,0/ 15 mm & 22 mm
 Minsta bockradie kabel/rör 34 mm/5 x dia.
 Primäranslutning kabel 230V
 Max. driftstemperatur kabel/rör 65°C/70°C
 Minsta installationstemperatur kabel/rör -30°C/-20°C
 Uppstartsström kabel 10/16A

 

Vill du veta mer om våra produkter?