Roth QuickStop Pro

- intelligent system för skydd mot vattenläckor

Roth QuickStop Pro - intelligent system för skydd mot vattenläckor

Komplicerade översvämningsskador såsom: frostsprängningar, läckor, brott på vattenrör, rör till diskmaskin/tvättmaskinen eller dold vattenförbrukning från t.ex. rinnande toaletter eller droppande kranar kan vara svåra att upptäcka.

Även mindre läckage kan resultera i stora skador på byggnaden om de inte upptäcks i tid. Att reparera en vattenskada blir ofta en mycket omfattande och dyr affär. I värsta fall kan det innebära att den boende behöver flytta ut under tiden som arbetet pågår.
Dessutom kan den boende omedvetet ha utsatts för ett ohälsosamt inomhusklimat i månader. Till det tillkommer resursslöseriet – ett växande problem eftersom rent vatten håller på att bli en bristvara på flera platser på jorden.

Därför det är viktigt att även mindre läckor och vattenspill upptäcks omedelbart.

Roth QuickStop Pro skyddar huset, ekonomin, hälsan och miljön.
Roth QuickStop Pro håller ett öga på hela vatteninstallationen dygnet runt, veckans alla dagar. Oavsett om den boende är hemma, på jobbet eller på semester. I händelse av ett läckage kommer enheten att bryta vattentillförseln till hemmet och skickar direkt ett meddelande till din smartphone.

Roth QuickStop Pro skyddar hela installationen med hjälp av en patenterad och intelligent vattenläcksensor för att upptäcka även minimala läckage – upp till 6 ml i timmen – medan en möjlig större oväntad vattenförbrukning också registreras omedelbart.

Roth Quickstop Pro finns i olika varianter:

  • Roth QuickStop Pro1 och Pro2 för vanliga hushåll

Roth QuickStop Pro2 finns ute på marknaden nu, och produkt-serien kommer att utökas inom kort.

Roth QuickStop Pro1 och 2 övervakar alla rörinstallationer i hemmet genom att regelbundet genomföra olika tester, vilket
ger ett fullständigt skydd mot vattenläckage –  systeminställningarna bygger helt på hushållets behov och vattenförbrukning:

Täthetstest (alla modeller)
Rörsystemets täthet övervakas ständigt. De flesta vattenskador orsakas av små dolda läckor som måste detekteras så tidigt som möjligt innan läckan har vuxit och orsakat skador.

Flödestest (alla modeller)
Kontrollerar att vatten inte rinner efter den förinställda tiden. Du har möjlighet att definiera hur länge vattnet kan rinna när
du är hemma eller är bortrest – helt och hållet baserat på hur mycket vatten ditt hushåll förbrukar.

Dropptest (Roth QuickStop och Pro2)
Roth QuickStop Pro svarar på plötsliga droppläckage och analyserar förbrukningen de senaste timmarna för att hitta eventuella onormala konsumtionsmönster. Dropptestet är mindre känsligt än läckagetestet men hjälper dig att snabbt upptäcka vanliga användarfel såsom droppande kranar.

Hur fungerar Roth QuickStop Pro?
Roth QuickStop Pro monteras på den inkommande vattenledningen så nära vattenmätaren som möjligt.
Ett smutsfilter förhindrar att sand, smuts och andra partiklar kommer in i vattenledningen i samband med underhållsarbete på kommunens vattenledningsnät och ansamlas i både Roth QuickStop Pro och hushållets vattenförbrukande utrustning.

Roth QuickStop Pro ventilenheten består av två delar:

  • En magnetventil stänger av vattnet vid larm
  • En integrerad sensor detekterar droppar och läckor och skickar en signal till styrenheten för analys

Display-styrenhet (Roth QuickStop Pro2)
Från displayenheten kan du ändra driftläget och bekräfta larm. Här kan du också ändra inställningar, granska loggen och få information om försörjningsnätverkets status. Displayenheten kan också anslutas till ett larm- eller smarthomesystem och byggas ut med tryck- och temperaturmätning.

Styrenhet (Roth QuickStop Pro1)
Via styrenheten kan du ändra driftläget och bekräfta larm. Styrenheten kan också anslutas till ett larm- eller smarthomesystem.

Roth QuickStop-app
Skaffa dig trådlös kontroll, övervakning och larmhantering av ditt rörsystem via din dator eller smartphone genom att ladda ner Roth QuickStop-appen från App Store eller Google Play, eller anslut till Roth QuickStopmolntjänsten cloud.rothquickstop.com – båda är helt kostnadsfria.

Kontakta en säljare i ditt distrikt för mer information.

 

Disclaimer

Vi har nyligen fått vetskap om att datatrafik på LTE800-bandbredd (t.ex. 5G i berg och / eller i långdistansområden) kan orsaka problem relaterade till blockering av radiosignaler som skickas internt mellan Roths trådlösa produkter om masterna är för nära eller om signalstyrkan är för hög. Vidare kan vi inte helt utesluta möjligheten att installation eller implementering av radiobaserad teknik i framtiden kan orsaka liknande problem.

Alla ovannämnda problem orsakas i alla fall av förhållanden utanför Roths kontroll. Roth kan således inte hållas ansvarig för, eller erkänna fordringar hänförliga till, sådana avbrott orsakade av installationer (etc.) utförda av tredje part utanför Roths kontroll.

Vill du veta mer om våra produkter?