Roth QuickStop Sensor

Känner av små läckor, innan det blir ett stort problem.

Roth QuickStop Sensor 1

Skyddar mot vattenskador i svåråtkomliga område. Placera vattensensorkabeln på ytan i det utsatta området i när-heten av styrenheten (upp till 4 m). Om sensorkabeln känner av vatten, då stängs alla anslutna ventiler.
 

RSK nr. 521 67 20 - QuickStop Sensor 1 - ½”
RSK nr. 521 67 21 - QuickStop Sensor 1 - ¾”
 

Roth QuickStop Sensor 2

Skyddar mot vattenskador i svåråtkomliga område. Placera vattensensorkabeln och/eller den trådlösa sensorn på ytan i det utsatta området. Känner vattensensorkabeln av vatten, då stängs alla anslutna ventiler och du får ett meddelande i Roth QuickStop Sensor APP.

RSK nr. 521 67 22 - QuickStop Sensor 2 - ½”
RSK nr. 521 67 23 - QuickStop Sensor 2 - ¾”
 

Roth QuickStop Sensor serie

Modellöversikt Roth QuickStop Sensor 1 Roth QuickStop Sensor 2
Trådlös sensor X X
Sensorkabel   X
Styrenhet med ventil X X
App   X
Molnanslutning   X
Godkänd för tappvatteninstallationer X X

Robust materialval och snabb installation

Gemensamt för båda systemen är att den helborrade kulventilen i rostfritt stål (316) garanterar lågt tryckfall och lång livslängd.

Anslutningen till styrenheten görs både snabbt och säker, eftersom ventilerna har en förmonterad kontakt. Om du vill stänga av både varmvattnet och kallvattnet under t.ex. köksbänken, kan du ansluta 2 ventiler till samma styrenhet.

Den kraftfulla ventilen har garanterat lång hållbarhet även efter en längre tids användning.

Ventilen har genomgått och klarat ett utmattnings- och sprickmekaniktest med mer än 100.000 öppningar och stängningar. Ventilen stängs långsamt under 5 sekunder, vilket undviker tryckstöter i installationen. Du kan även öppna och stänga ventilen manuellt.

Den självhäftande standardsensorkabeln monteras enkelt utan verktyg. Genom att installera de 2 sensorkablarna går det att övervaka två områden genom en enda styrenhet, t.ex. under en diskbänk eller diskmaskin.

Om en sensorkabel av misstag skulle dras ut ur hållaren efter installationen får du ett larm – eftersom installationen ständigt övervakas. Sensorkabeln finns i längden 4 m och kan kapas i önskade längder.

Roth QuickStop är utrustad med ett 230V-uttag (10 A), det innebär att du kan koppla in mindre varmvattentankar med elpatron. Skulle läckage upptäckas, då bryts vattentillförseln och strömförsörjningen till elpatronen.

Hög flexibilitet och säkerhet

Roth QuickStop Sensor 1 är en ren Plug and Play-installation, eftersom styrenheten inte behöver programmeras.

Roth QuickStop Sensor 2 kan kopplas upp mot 20 trådlösa sensorer, vilket gör att många zoner kan övervakas från en enda styrenhet. Anslutningen till sensorerna upprättas enkelt och snabbt med bara två fingertryckningar.

Roth QuickStop 2-systemvarningar säkerställer att systemet alltid fungerar optimalt. Varningar ges vid låga batterinivåer och om temperaturen på en trådlös sensor sjunker under 5 grader, vilket eliminerar risken för frostskador. De trådlösa sensorerna är konstruerade så att de enkelt kan placeras t.ex. under en diskmaskin.
Använd medföljande väggfäste om du vill du montera sensorn på väggen och dra sensorkabeln till golvet.

Om du behöver utöka detekteringsområdet för trådlösa sensorer så att en större yta täcks av färre enheter, kan detta göras med en sensorkabel (tillval).

Sensorerna kan anslutas till en 230V-adapter eller drivas med batterier med en livslängd på upp till 5 år, vilket garanterar låga driftskostnader.

Roth QuickStop Sensor App

Den enkla och användarvänliga Roth QuickStop Sensor-app för Roth QuickStop Sensor 2 installeras snabbt.

 

Appen övervakar systemet kontinuerligt, om det finns en läcka i systemet får du direkt en varning och kan öppna och stänga av vattnet – oberoende var du är.