Ingutning i betong – med förläggningslist

Roths monteringsskena fästs mot befintlig isolering med fästklämmor, eller skjuts in i betongen med spikpistol. Rören trycks ned i monteringsskenorna och hålls på plats med rätt avstånd mellan rören. Vid terräng krävs som minimum en isolering som uppfyller kravet i Byggnadsstadgan. Över rören läggs ett armeringsnät ut som stärker betongskiktet. Monteringsskenan är 2 meter lång, med spår för var 50:e mm för fastgörning av 10,5 mm, 16 mm eller 20 mm X-PERT®-rör, samt 16 mm och 20 mm PERT S3-rör.
Centeravstånden på 50 mm mellan spåren ger en stor flexibilitet vid val av centeravstånd mellan rören. Monteringsskenorna läggas ut som förlängning av varandra. Mellan raderna ska det vara ett inbördes avstånd på 1 m. Monteringsskenorna levereras med själv-häftande tejp på undersidan som fäster skenorna mot underlaget.

Roth monteringsskena används att fästa rören på istället för att man fäster dem på armeringsnätet. Lägg ut Roth monteringsskenorna på isoleringen och fäst dem med clips. Roth monteringsskenorna fixerar rören och ser till att avståndet mellan dem blir det rätta. Tack vara Roth monteringsskenorna hamnar rören på rätt djup i betongen när man gjuter.


Teknisk data

Roth monteringsskenor till 10,5 mm rörRSK nr. 242 22 86
Roth monteringsskenor till 16 mm rörRSK nr. 242 09 94
Roth monteringsskenor till 20 mm rörRSK nr. 242 10 02
Mått (för 10,5 mm rör)   längd 2.000 mm, bredd 15 mm
Mått (för 16 och 20 mm rör)längd 2.000 mm, bredd 25 mm
MaterialPlast
Åtgång0,5 st./m²

Teknisk data

Roth monteringsskenor till 10,5 mm rörRSK Nr. 242 22 86
Roth monteringsskenor till 16 mm rörRSK nr. 242 09 94
Roth monteringsskenor till 20 mm rörRSK nr. 242 10 02
Mått (för 10,5 m rör)   längd 2.000 mm, bredd 15 mm
Mått, (för 16 och 20 mm rör)längd 2.000 mm, bredd 25 mm
MaterialPlast
Åtgång0,5 st./m²

1. Lägg ut eventuell kantlist utmed grundmur, väggar, pelare etc. (Gäller endast 2-skiktsgjutning). Delen med plastfolie skall vara uppåt och utåt. Fäst kantlisten med stålspik eller dylikt.


2. Fäst golvvärmelisten med hjälp av rörhållarbyglar tvärs golvvärmerörens riktning enligt gällande installationsritning. Golvvärmelisternas inbördes avstånd skall vara cirka
1000 mm samt avstånd mot rörvändningarna cirka 300 mm. Vid förläggning av golvvärmelist 10,5 skall dessa avstånd halveras.


3. Vid eventuella kantförstyvningar (voter) skall golvvärmelisten najas fast på armeringen. Detta för att golvvärmerören skall kunna förläggas på ett avstånd av min. 100 mm från insida yttervägg.

 

4. Golvvärmeförläggningen påbörjas med att framledningen anslutes på golvvärmefördelaren. Glöm ej rörböjningsstöden.

 

5. Förlägg golvvärmerören enligt föreskrivet mönster på gällande installationsritning. Tänk på att golvvärmerören styvnar i takt med fallande temperatur. Förvara därför rören varmt under den kalla årstiden.

 

6. Anslut returledningen till motsvarande ventil på golvvärmefördelaren. Märk upp systemet med vilka kretsar som betjänar respektive rum. Följ instruktion för golvvärmefördelare beträffande provtryckning, injustering samt drift och underhåll.

 

Viktigt!
Innan golvbeklädnad kan ske bör en fuktmätning göras. Uttorkningen av betongplattan kan påskyndas med ingjuten golvvärme. Framledningstemperaturen får dock ej överstiga
betongtemperaturen med mer än 5°C. I större byggnader såsom lagerhallar och industrilokaler förekommer att betonggolvet delas upp i mindre ytor. Mellan varje yta uppstår då en så kallad expansionsfog. När golvvärme
förläggs i en sådan byggnad skall varje slinga dimensioneras så att den kan förläggas inom en och samma betongyta. Då rören passerar expansionsfogen skall röret skyddas så att det ej skadas när betongytorna rör sig. För detta ändamål skall
Roth Nordics skyddsrör användas. Tänk på att golvvärmen förhöjer betongplattans temperatur betydligt. Det är därför av största vikt att tillräcklig grundisolering, speciellt vid randzoner, tillgodoses. (u-värde < 0,2 W/(m2 O C).
Normer och krav enligt Boverkets byggregler och HUS-AMA gäller.
I våtrumskonstruktioner bör Byggkeramikrådets branschregler BBV följas

Tillbehör

Roth X-PERT S5® är ett flexibelt 5-skikts golvvärmerör med inbyggd diffusionsspärr. 
Roth X-PERT S5® 10,5 x 1,3 mm, 70 m

Rsk Nr 242 11 58

Roth X-PERT S5® 10,5 x 1,3 mm, 200 m (Max. 60 m/slinga.)Rsk Nr 242 11 53
Roth X-PERT S5® 16 x 2,0 mm, 90 mRsk Nr 242 11 43
Roth X-PERT S5® 16 x 2,0 mm, 200 mRsk Nr  242 11 40
Roth X-PERT S5® 16 x 2,0 mm, 650 m (Max. 90 m/slinga.)Rsk Nr 242 11 41
Roth X-PERT S5® 20 x 2,0 mm, 120 mRsk Nr 242 11 44
Roth X-PERT S5® 20 x 2,0 mm, 240 mRsk Nr 242 42 89
Roth X-PERT S5® 20 x 2,0 mm, 600 m (Max. 120 m/slinga.)Rsk Nr 242 11 42
  
  

Roth PERT S3® är ett flexibelt 3-skikts golvvärmerör.
OBS! Endast lämplig för ingjutning

Roth PERT S3 golvvärmerör 16 mm x 2,0 mm, 90 mRsk Nr 271 74 81
Roth PERT S3 golvvärmerör 16 mm x 2,0 mm, 240 mRsk Nr 271 74 82
Roth PERT S3 golvvärmerör 16 mm x 2,0 mm, 650 m
Max. 90 m/slinga.
Rsk Nr 271 74 83

Roth PERT S3 golvvärmerör 20 mm x 2,0 mm, 240 m

Rsk Nr 271 74 84

Roth PERT S3 golvvärmerör 20 mm x 2,0 mm, 600 m
Max. 120 m/slinga.

Rsk Nr 271 74 85

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Fäst i isoleringen med Roth fästclips, 30 kg/m3
  • Välj c/c avstånd 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm eller 300 mm
  • Enkel montering

 

Vill du veta mer om våra produkter?

Ladda ner

Läs mer i våra broschyrer, datablad och installationsdokument