Roth mobil elpanna

Komplett Roth mobil elpanna på 9 kW
Komplett färdigkopplad bärbar elpanna inklusive expansionskärl, cirkulationspump, säkerhetsutrustning, 1" förnätade slangar för anslutning direkt till Roth golvvärmefördelare, Roth golvplatta, bärhandtag reglerutrustning för konstant framledningstemperatur samt termometrar.

Roth elpanna är främst avsedd att användas i anläggningar där behov om en snabb idriftsättning av värmesystemet krävs. T.ex. när uttorkningsprocessen av betongplattan måste påbörjas tidigt eller om frysrisk föreligger när anläggningen är provtryckt. Roth elpanna kan även användas för fast installation. Genom att avlägsna 1 fas kan pannan maximeras till 4,5 kW.


Teknisk data och installation

Här finner du teknisk data och installation till:

Roth mobil elpanna

Ladda ner