Shuntar, fördelare och ventiler för golvvärmesystem