EPD

- Roth Miljövarudeklarationer

Roth Miljövarudeklarationer (EPD)

Miljövarudeklarationer eller EPD (Environmental Product Declarations), dokumenterar en produkts miljöegenskaper och är framtagen enligt europeiska och internationella standarder. Miljövarudeklarationerna verifieras av en oberoende tredje part, vilket säkerställer transparent och konsekvent miljödokumentation.

Miljövarudeklarationerna baseras på en livscykelanalys – LCA (Life Cycle Assessment), som tas fram utifrån specifik data från den givna produkten och tillverkaren.

Roth North Europe A/S utvecklar kontinuerligt EPD:er på flera produkter. Det gör det möjligt för konsulter, arkitekter och andra experter att använda våra produktspecifika EPD:er för att få en bild av en byggnads miljöinformation och totala miljöpåverkan.

Roth North Europe A/S har valt den norska programoperatören EPD-Norway (https://www.epd-norge.no/) för att verifiera och publicera våra EPD:er. Detta samarbete garanterar att våra EPD:er fungerar i enlighet med relevanta internationella och Europeiska standarder och metodik guider. I vårt samarbete ingår också deras stöd och deltagande i ECO-plattformens arbete och aktiviteter, med fokus på internationell harmonisering och standardisering av produktkategoriregler (PCR). Detta säkerställer utveckling och tillhandahållande av trovärdiga och vetenskapligt korrekt data från produkter.

Detta är också din garanti för en transparent miljödokumentation eftersom Roth EPD:er återspeglar den faktiska mängd och typ av råmaterial som används i våra produkter såväl som i produktionen.

Se våra  EPD’er här.

Har du frågor om våra EPD'er eller om du önskar en projektspecifik EPD, är du välkommen att kontakta sustainability@roth-northeurope.com.

Downloads

Läs mer i vår broschyr