Säkerhetsdatablad och skyddsblad

- dokumentöversikt

Säkerhetsdatablad (SDS) är avsedda att förse användare av kemikalier med nödvändig information för att hjälpa dem att skydda människors hälsa och miljö.

Användare av kemikalier är företag eller individer inom EU/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som använder ett ämne, som sådant eller i en blandning, i sin industriella eller affärsmässiga verksamhet.

Säkerhetsdatabladen är avsedda för både de arbetare som hanterar kemikalierna och de som ansvarar för säkerheten.