Roth soft- och firmware uppdateringar

- till Roth Touchline®

Du bör hålla din Roth Touchline kontrollenhet uppdaterad, om du vill utnyttja möjligheten att styra din Roth golvvärmeanläggning via Roth Touchline+ App. Vid uppdatering minimeras även risken för driftsstörningar i din anläggning.

Här hittar du de senaste soft- och firmware uppdateringarna till ditt RothTouchlinesystem. Det är möjligt att uppdatera din Roth Touchline kontrollenhet med senaste programvaran här. Uppdateringar finns tillgängliga både för Roth kontrollenheter med LAN anslutning och kontrollenheter utan LAN anslutning.


 • Hur vet jag om min Roth kontrollenhet har LAN anslutning och därmed möjlighet att styras via appen?

Du kan se på undersidan av din Roth kontrollenhet om enheten har LAN. Enheter med LAN har alltid ett RJ45 uttag, som är det breda uttaget till vänster (se bild).