Roth QuickTemp system

Roth QuickTemp golvvärmesystem
- vi samlar 5 av våra välkända Roth golvvärmesystem till en familj

Du känner redan till dem - 5 av våra mest populära golvvärmesystem som dagligen används:

Roth Compact®
Roth ClimaComfort®
Roth Universalskiva EPS 30
Roth universal spånskivesystem
Roth värmefördelningsplåtar - glespanel

 

Gemensamt för våra lågbyggande golvvärmesystem är att de är energieffektiva med snabb reaktionstid och god värmefördelning, användaren får optimalt boende med komfort och energibesparingar. Som installatör innebär det en snabb och enkel installation.

 

 

Golvvärmesystemen är redan välkända på marknaden men vi tycker de förtjänar att komma i rampljuset som en ny stark, enad familj. Därför har vi samlat dessa 5 system under det gemensamma namnet:
– Roth QuickTemp

Roth QuickTemp Compact® system

Specialutvecklat system för installation av golvvärme där låg total installationshöjd och snabb responstid krävs.

 • Perfekt för renovering och nybyggnation
 • Låg bygghöjd, 14 eller 24 mm
 • Kan läggas ovanpå befintligt golv
 • Valfri golvbeläggning
 • Snabb reaktionstid, ner till 24 min
 • Optimal värmefördelning – för ökad komfort
 • Energibesparande: upp till 12-20%
 • Snabb och enkel installation

Läs mer: Roth QuickTemp Compact® system

Roth QuickTemp ClimaComfort® system

Ett mångsidigt lågbyggande system som är lättinstallerat för renoveringsprojekt som kräver låg total installationshöjd och snabb reaktionstid.

 • Perfekt för både renovering och nybyggnation
 • Låg bygghöjd, 17 mm
 • Kan läggas ovanpå befintligt golv
 • Valfri golvbeläggning
 • Snabb reaktionstid, ner till 18 min
 • Optimal värmefördelning – för ökad komfort
 • Energibesparande: upp till 14%
 • Snabb installation
 • Tillverkad av återvunnen plast från bl.a. PET-flaskor

Läs mer: Roth QuickTemp ClimaComfort® system

Roth QuickTemp Universal system EPS 30

Systemet kan läggas på underlag som är bärande och stabila. Systemet består av en hård EPS isolering med spår som används tillsammans med värmefördelningsplåtar i aluminium.

 • Kan användas för alla typer av konstruk-tioner
 • Sparar energi och CO2 utsläpp
 • En skiva, flera möjliga C/C röravstånd
 • Snabb förläggning
 • Valfritt övergolv
 • Hög komfort
 • Stegljudsdämpande egenskaper

Läs mer: Roth QuickTemp Universal system EPS 30

Roth QuickTemp Universal Spånskivesystem

Systemet är framtaget för användning på både regelkonstruktion och på hård golvisolering. Det består av 22 mm skivor med spår för 16 mm golvvärmerör. Systemet läggas ut på samma sätt som vanliga 22 mm golvspånskivor. Dessutom kan systemet användas som flytande golv på isoleringsskivor. Användning både i nybyggnation och vid renoveringsuppdrag.

 • Snabb reaktionstid – ner till 24 minuter
 • Optimal värmefördelning – ger ökad komfort
 • Energibesparande
 • Snabb och enkel installation

Läs mer: Roth QuickTemp Universal Spånskivesystem

Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar - Glespanelsystem

Systemet är speciellt utformat på så vis att golvvärmeanläggningen inte ökar bygghöjden jämfört med en normal golvkonstruktion, perfekt vid renovering.

 • Snabb reaktionstid
 • Optimal värmefördelning – för ökad komfort
 • Energibesparande
 • Snabb och enkel installation
 • Skivornas spår är formade så att röret blir fastlåst, fungerar som ”rörhållare”

Läs mer: Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar - Glespanel

Ladda ner

Läs mer i våra broschyrer, datablad och installationsdokument